Lietuvos bankas
2015-06-10
  • Priežiūros tarnybos sprendimai.jpg
     
11

Nuspręsta paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ veiklai prižiūrėti; aptarti mokėjimo įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ tikslinio inspektavimo rezultatai; patvirtintas AB „INVL Technology“ akcijų prospektas

Nuspręsta paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ veiklai prižiūrėti

Įvertinusi kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė taikyti šiai kredito unijai poveikio priemonę – iki 2015 m. spalio 31 d. paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos veiklos priežiūrai. Kredito unijos valdyba ir vadovai turės gauti laikinojo atstovo priežiūrai sutikimą dėl svarbiausių su kredito unijos veikla susijusių sprendimų.

„Mėmelio taupomoji kasa“ įpareigota iki 2015 m. birželio 30 d. parengti ir pateikti Priežiūros tarnybai inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir kredito unijos veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą, o iki 2015 m. rugsėjo 30 d. − užtikrinti visų veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą ir pašalinti kitus inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus.

Aptarti mokėjimo įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ tikslinio inspektavimo rezultatai

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos posėdyje aptarti mokėjimo įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ tikslinio inspektavimo rezultatai. Inspektavimo metu buvo patikrintos pagrindinės operacinės rizikos proceso sudėtinės dalys.

Tikslinio inspektavimo ataskaitoje konstatuota, kad operacinės rizikos lygis nėra didelis, įmonė veikia laikydamasi teisės aktų reikalavimų.

Patvirtintas AB „INVL Technology“ akcijų prospektas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „INVL Technology“ iki 13 885 286 išleidžiamų naujų paprastųjų vardinių akcijų prospektą viešam siūlymui ir įtraukimui į AB „NASDAQ OMX Vilnius“ Papildomąjį prekybos sąrašą. Vienos akcijos nominalioji vertė yra 0,29, mažiausia vienos akcijos siūlymo kaina – 1,56, didžiausia − 1,96 Eur.

Prospektas (2.6 MB ) (anglų k.)

Prospekto patvirtinimo pažyma (170 KB ) (anglų k.)

Prospekto santraukos vertimas (8.4 MB )  (lietuvių k.)