Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000343

Įmonės kodas: 226299280

LEI kodas: 213800Z8QMZBMQLE7R21

Licencijų sąrašas:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Loreta Načajienė

Kategorija: LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Konstitucijos pr. 21A, LT-03601, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Konstitucijos pr. 21A, LT-03601, Vilnius

Tel. Nr. 1608, (8 5) 239 3444

El. paštas: [email protected]