Lietuvos bankas
2021-05-20
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba patvirtino pirmojo Lietuvoje žaliojo fondo taisykles, neprieštaravo mokėjimo įstaigos įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimui ir vadovausis ESMA gairėmis dėl duomenų teikimo.

Patvirtintos pirmojo Lietuvoje žaliojo fondo – „Luminor tvari ateitis index“ – taisyklės
Atsižvelgusi į valdymo įmonės Luminor investicijų valdymas UAB prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba patvirtino šios bendrovės steigiamo papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo „Luminor tvari ateitis index“ taisykles. Tai pirmasis į tvarias investicijas orientuotas III pakopos pensijų fondas Lietuvoje. 

Lietuvos bankas skatins tvarias finansų rinkos dalyvių investicijas, įskaitant dėmesį žaliajam investavimui.

Leista įsigyti UAB „Changer4u“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos bankas gavo UAB „Doriksa“ prašymą dėl mokėjimo įstaigos UAB „Changer4u“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Finansų rinkos priežiūros tarnyba neprieštaravo įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu UAB „Doriksa“ tiesiogiai įsigytų mokėjimo įstaigos UAB „Changer4u“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 50 proc.

Vadovausis ESMA gairėmis dėl duomenų teikimo
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) priimtomis Gairėmis dėl duomenų teikimo pagal 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (toliau – Reglamentas) 4 ir 12 straipsnius. Šių gairių taip pat turėtų laikytis ir jomis vadovautis sandorio šalys, kaip jos apibrėžtos Reglamento 3 straipsnio 2 punkte, ir sandorių duomenų saugyklos, kaip jos apibrėžtos Reglamento 3 straipsnio 1 punkte.