Lietuvos bankas
2024-03-08
11

Alter Domus Agency Services Europe, UAB, – mokėjimo įstaigos licencija
Lietuvos bankas išdavė Alter Domus Agency Services Europe, UAB, mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti pinigų perlaidų paslaugas.

Ši įstaiga yra dalis tarptautinės Alter Domus įmonių grupės, veiklą pradėjusios 2003 m. Liuksemburge. Šiuo metu grupė veikia 22 pasaulio šalyse (įskaitant Liuksemburgą, Nyderlandus, Airiją, Jungtinę Karalystę), jai priklauso 84 skirtingos įmonės. 

ScaleWolf Management, UAB, išduotas valdymo įmonės veiklos leidimas 
Atsižvelgęs į valdymo įmonės ScaleWolf Management, UAB, prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas suteikė jai informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą.

Leido įsigyti UAB „Lighthouse Asset Management“
Lietuvos bankas, įvertinęs prašymą ir gautą informaciją, neprieštaravo, kad UAB „Nextury funds“ tiesiogiai, o fizinis asmuo – netiesiogiai įsigytų informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonę UAB „Lighthouse Asset Management“.

Suderinti „Luminor tvari ateitis index“ taisyklių pakeitimai
Atsižvelgęs į valdymo įmonės Luminor investicijų valdymas UAB prašymą, Lietuvos bankas suderino Luminor investicijų valdymas UAB valdomo papildomo savanoriško (III pakopos) pensijų kaupimo fondo „Luminor tvari ateitis index“ taisyklių pakeitimus.

Pritarė Sound Senior Private Debt Fund 1 KŪB steigimui
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB Sound asset management prašymą, Lietuvos bankas pritarė jos steigiamos, informuotiesiems investuotojams skirtos, uždarojo tipo į paskolas investuojančios investicinės bendrovės Sound Senior Private Debt Fund 1 KŪB steigimo dokumentams.

Patvirtintas UAB „Partnerystės projektai keturi” prospektas 
Atsižvelgęs į UAB „Partnerystės projektai keturi” prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas patvirtino jos prospektą, skirtą 8 mln. Eur vertės obligacijų su garantija įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje.

Šis prospektas (įskaitant jo priedus) parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Prospekto patvirtinimas reiškia, kad jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus, tačiau nelaikytinas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir negali būti laikoma Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Patvirtintas „CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND“ prospektas 
Lietuvos bankas įvertino ir patvirtino uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND“ bazinį prospektą, skirtą emitento išleidžiamų obligacijų, kurių vertė iki 17,6 mln. Eur, esančių bendros 20 mln. Eur vertės emisijos dalimi, viešam siūlymui ir visos emisijos įtraukimui į AB Nasdaq Vilnius alternatyviąją First North rinką. 

Šis prospektas (įskaitant jo priedus) parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Prospekto patvirtinimas reiškia, kad jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus, tačiau nelaikytinas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir negali būti laikoma Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Papildytas viešasis sąrašas
Atsižvelgęs į MB Būsto paskolų tarpininkai prašymą, įrašė ją į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą.