Lietuvos bankas
2016-12-07
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimą, kuriuo buvo patvirtintos valdymo įmonės UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomo suderintojo investicinio fondo „DNB akcijų fondų fondas“ taisyklės.

Priežiūros tarnyba tokį sprendimą priėmė išnagrinėjusi UAB „DNB investicijų valdymas“ prašymą ir atsižvelgusi į tai, kad įmonės valdytas fondas nevykdo veiklos, neturi turto, dalyvių ir įsipareigojimų.

Sprendimą panaikinti investicinį fondą „DNB akcijų fondų fondas“ UAB „DNB investicijų valdymas“ valdyba priėmė 2016 m. rugsėjo mėn. Fondo turtas buvo parduotas, o gautos lėšos, atskaičius įsipareigojimus, buvo grąžintos dalyviams, proporcingai jų turimų vienetų skaičiui.

UAB „DNB investicijų valdymas“ šiuo metu valdo: 3 II pakopos ir 5 III pakopos pensijų fondus.