Lietuvos bankas
2023-04-18
11

Už netinkamai saugotas klientų lėšas ir kapitalo reikalavimų pažeidimus UAB „Finansinės paslaugos „Contis“ skirta 180 tūkst. Eur bauda
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB „Finansinės paslaugos „Contis“ nesilaikė klientų lėšų apsaugos reikalavimų, neteisingai skaičiavo nuosavo kapitalo poreikį, nesilaikė jo reikalavimų ir neužtikrino tinkamos šių sričių vidaus kontrolės.

Pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, įstaiga privalo atskirti elektroninių pinigų turėtojų (klientų) lėšas nuo nuosavų lėšų ir tinkamai jas saugoti atskiroje sąskaitoje. Įstaiga toje pačioje sąskaitoje laikė ne tik klientų, bet ir partnerių lėšas, todėl pažeidė minėtą įstatymą. Kurį laiką įstaiga apskritai nebuvo reglamentavusi klientų lėšų apsaugos proceso, o vėliau parengti šios srities vidaus dokumentai turėjo esminių trūkumų. Be to, UAB „Finansinės paslaugos „Contis“ Lietuvos bankui pavėluotai teikė su šia sritimi susijusias ataskaitas, nurodė jose neteisingą informaciją. 

Įstaiga taip pat neteisingai skaičiavo nuosavo kapitalo poreikį pagal pasirinktą metodą ir atitinkamai nesilaikė nuosavo kapitalo reikalavimų, neužtikrino tinkamos ir šios srities vidaus kontrolės.

Už minėtus pažeidimus Lietuvos bankas skyrė UAB „Finansinės paslaugos „Contis“ 180 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo vėliausiai iki šių metų birželio pabaigos užtikrinti tinkamą klientų lėšų apsaugą, o iki spalio 2 d. – ištaisyti kitus pažeidimus ir veiklos trūkumus. 

Pritarė UAB SME Bank teiktam kandidatui
Atsižvelgęs į UAB SME Bank prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Virginijui Doveikai eiti šio banko administracijos vadovo pareigas.

Už audito reikalavimų pažeidimus – bauda UAB „Glocash Payment“
Lietuvos bankas skyrė UAB „Glocash Payment“ 10 tūkst. Eur baudą už tai, kad ši elektroninių pinigų įstaiga neužtikrino vidaus audito funkcijos – nuo 2020 m. nebuvo atlikusi teisės aktų reikalavimus atitinkančio vidaus audito ir paskyrusi už šią sritį atsakingo asmens.

Atsižvelgta į Luminor investicijų valdymas UAB prašymą
Atsižvelgęs į Luminor investicijų valdymas UAB prašymą, Lietuvos bankas neprieštaravo šios bendrovės valdomų tikslinės grupės pensijų fondų ir turto išsaugojimo pensijų fondo investavimo strategijų pakeitimams.

„PCS Transfer“, UAB, skirta bauda
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga „PCS Transfer“, UAB, nuo veiklos pradžios iki patikrinimo nesilaikė reikalavimų, susijusių su vidaus auditu ir nebuvo paskyrusi už vidaus auditą atsakingo nepriklausomo asmens.

Be to, nustatyta, kad 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įstaiga nevykdė nuosavo kapitalo reikalavimų, kurių privalo laikytis nuolat. 

Įvertinęs tai, kad dalį nustatytų pažeidimų įstaiga jau yra pašalinusi, Lietuvos bankas skyrė „PCS Transfer“, UAB, 6 tūkst. Eur baudą. 

Pritarta investicinių bendrovių ir fondų steigimui
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į valdymo įmonių prašymus ir įvertinęs pateiktą informaciją, pritarė:

  • UAB „Modus Asset Management“ steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo Closed–end investment fund for informed investors Clean Energy Infrastructure Fund taisyklėms.
  • UAB FIRSTPICK Management informuotiesiems investuotojams skirtų uždarojo tipo investicinių bendrovių KŪB FIRSTPICK ACCEL FUND ir KŪB FIRSTPICK SEED FUND steigimo dokumentams.
  • UAB Contrarian Ventures informuotiesiems investuotojams skirtos uždarojo tipo investicinės bendrovės Contrarian Ventures Net Zero 2022 KŪB steigimo dokumentams.
  • Practica Capital Management UAB steigiamos informuotiesiems investuotojams skirtos uždarojo tipo investicinės bendrovės Practica Venture Capital III KŪB steigimo dokumentams.

Atnaujintos Vartojimo kredito teikimo gairės
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas pritarė Vartojimo kredito teikimo gairių pakeitimams. Jais atsižvelgiama į Vartojimo kredito įstatymo pakeitimus ir naujausią Lietuvos banko vartojimo kredito rinkos dalyviams teiktą nuomonę dėl vartojimo kreditų rinkos reguliavimo (dėl mažas pajamas gaunančių asmenų liekančių pragyvenimo lėšų vertinimo, kokie duomenys ir (ar) dokumentai galėtų būti laikomi įrodymais dėl kredito limito (linijos) sutarties nutraukimo, įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartis vykdymo atidėjimo, vartojimo kredito restruktūrizavimo taikymo sąlygų ir kt.), siaurinamas gairėse teiktas paaiškinimas dėl Vartojimo kredito įstatyme nustatytos išimties taikymo. Gairių pakeitimo projektas buvo derintas su vartojimo kredito davėjais, tarpusavio skolinimo platformos operatoriais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. 

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.