Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija

Nr. VĮK-003 Data 2003-09-11
Įmonės informacija
Pavadinimas Luminor investicijų valdymas UAB
Įmonės kodas 226299280
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus 2003-09-11 20 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus 2003-09-11 20 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondus 2003-09-11 20 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais 2003-09-11 20 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius 2003-09-11 20 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
saugoti ir tvarkyti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas 2003-09-11 20 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus 2003-09-11 20 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

VILNIUS