Lietuvos bankas
2017-06-09
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo „AUGA group“, AB, pritarė kandidatūroms į AB „Lietuvos draudimas“ valdybos narius ir patvirtino „DNB pensija 4“ fondo taisykles.

Įspėta „AUGA group“, AB
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad „AUGA group“, AB (iki 2016 m. spalio 26 d. – AB „Agrowill Group“), sudarydama 2015 m. 9 mėnesių tarpines finansines ataskaitas, nesilaikė tarptautinių apskaitos standartų reikalavimų ir pažeidė Vertybinių popierių įstatymą. Už tai Priežiūros tarnyba bendrovę įspėjo ir įpareigojo rengiant 2017 m. pirmojo pusmečio finansines ataskaitas retrospektyviai ištaisyti pagal 40-ojo tarptautinio apskaitos standarto „Investicinis turtas“ bei 13-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto „Tikrosios vertės nustatymas“ reikalavimus.

Pritarta kandidatūroms į AB „Lietuvos draudimas“ valdybos narius
Atsižvelgdama į AB „Lietuvos draudimas“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Kęstučio Šerpyčio, Rafalio Piotro Rybkovskio, Raimondo Geleževičiaus, Aurelijos Kazlauskienės, Artūro Juodeikio, Juliaus Kondrato, Tado Dovbyšo ir Bogdano Benczako, ketinančių eiti AB „Lietuvos draudimas“ valdybos narių pareigas, kandidatūroms.

Patvirtintos „DNB pensija 4“ taisyklės
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB DNB investicijų valdymas naujai steigiamo naujo pensijų fondo „DNB pensija 4“ taisykles. Pagrindinis jo skirtumas nuo kitų šio banko valdomų pensijų fondų – skirtingos turto dalies investavimas į akcijų rinkas. Pagal „DNB pensija 4“ fondo investavimo strategiją, iki 100 proc. grynųjų aktyvų bus investuojama į perleidžiamuosius nuosavybės vertybinius popierius arba į kolektyvinio investavimo subjektų (investicinių fondų), ), investuojančių į perleidžiamuosius nuosavybės vertybinius popierius, išleistus vertybinius popierius. Fondo lėšas sudarys valstybinio socialinio draudimo įmokos, papildomos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos įmokos.