Lietuvos bankas
2019-09-12
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido „Swedbank“, AB, ir AB SEB bankui netaikyti su atvirąja bankininkyste siejamo nenumatytų atvejų mechanizmo, leido įsigyti Luminor investicijų valdymas UAB ir vartojimo kredito davėjo Luminor Lizingas UAB kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalis, pritarė European Merchant Bank UAB, ERGO Life Insurance SE ir Jungtinės centrinės kredito unijos teiktoms kandidatūroms ir paviešino UAB „Finansų bitė verslui“ pažeidimus. 

Leista netaikyti nenumatytų atvejo mechanizmo
Į Lietuvos banką kreipėsi „Swedbank“, AB, ir AB SEB bankai, prašydami, kad jiems nebūtų nustatomas su atvirosios bankininkystės reikalavimais susijęs nenumatytų atvejų mechanizmas, kadangi jie jau yra įdiegę visus reikiamus technologinius sprendimus. 

Pagal teisės aktus (direktyvą, ją įgyvendinantį įstatymą bei papildantį reglamentą) bankai per atvirojo ryšio sąsają (angl. Application Programming Interface, API) privalės suteikti saugią ir patikimą prieigą kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams (pvz., mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms), kad bankų klientams jie galėtų teikti mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informacijos ir kitas paslaugas.

Nenumatytų atvejų mechanizmas yra atsarginė sąsaja, skirta naudoti tik tada, kai neveikia pagrindinė sąsaja. Reglamente yra nustatyta pareiga įdiegti tokį mechanizmą, tačiau taip pat sakoma, kad priežiūros institucija (šiuo atveju Lietuvos bankas) turi teisę atleisti mokėjimo paslaugų teikėjus nuo šios pareigos, jeigu jų atvirojo ryšio sąsaja atitinka visas Reglamente nurodytas sąlygas, kurios išaiškintos Europos bankininkystės institucijos gairėse.

Lietuvos bankas išsamiai išnagrinėjo bankų pateiktą informaciją ir nustatė, kad abu bankai yra parengę atvirojo ryšio sąsajas, skirtas mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informacijos ir lėšų pakankamumo patvirtinimo paslaugoms, per kurias pasiekiamos šių bankų klientų (fizinių ir juridinių asmenų) mokėjimo sąskaitos. Šių sąsajų bandomoji aplinka ir techninė dokumentacija suinteresuotiesiems rinkos dalyviams yra prieinama nuo 2017 m. lapkričio mėn., abiem atvejais jau veikia ir visavertė sąsaja, kurioje vyksta realios operacijos.

Atsižvelgdama į visas aplinkybes, Priežiūros tarnyba leido „Swedbank“, AB, ir AB SEB bankui netaikyti nenumatytų atvejų mechanizmo.

Leista įsigyti Luminor investicijų valdymas UAB ir vartojimo kredito davėją Luminor Lizingas UAB
Lietuvos bankas gavo prašymus leisti netiesiogiai įsigyti valdymo įmonės Luminor investicijų valdymas UAB ir vartojimo kredito davėjo Luminor Lizingas UAB kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalis.

Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad JAV privataus kapitalo fondų valdymo bendrovė Blackstone ir Abu Dabio investavimo institucija (ADIA), veikdamos kartu per Braavos Bidco Limited, netiesiogiai įsigytų valdymo įmonės Luminor investicijų valdymas UAB 60,1 proc. įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių iš pasikeitusio netiesioginio akcininko Luminor Holding AS, kurio netiesioginiam 100 proc. valdymo įmonės Luminor investicijų valdymas UAB akcijų įsigijimui Priežiūros tarnyba taip pat neprieštaravo. Įvykus šiems sandoriams Nordea Baltic ir DNB Baltic Invest taip pat netiesiogiai įsigytų po 19,95 proc. šios valdymo įmonės įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių. 

Taip pat pritarta tam, kad Blackstone ir ADIA, veikdamos kartu per Braavos Bidco Limited, netiesiogiai įsigytų vartojimo kredito davėjo Luminor Lizingas UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc., iš naujojo akcininko Luminor Holding AS, kuriam taip pat leista netiesiogiai įsigyti 100 proc. vartojimo kredito davėjo įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių.

Pritarta kandidatūroms
Atsižvelgdama į specializuoto banko European Merchant Bank UAB prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Vainetai Barevičiūtei-Kryževičienei eiti šio banko stebėtojų tarybos narės pareigas.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama draudimo bendrovės ERGO Life Insurance SE prašymą, pritarė Maciej Szyszko, pretenduojančio eiti šios bendrovės valdybos nario pareigas, kandidatūrai. 

Atsižvelgdama į Jungtinės centrinės kredito unijos prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Mariui Vaštakui eiti šios centrinės kredito unijos valdybos nario pareigas.

Poveikio priemonė UAB „Finansų bitė verslui“
Lietuvos bankas nustatė, kad sutelktinio finansavimo platformos operatorius, UAB „Finansų bitė verslui“, vykdė valdymo įmonės veiklą, neturėdamas tam reikiamos licencijos – naudodamas automatinį skolinimo įrankį jis formavo klientų finansuojamų projektų portfelius ir priimdavo už klientus projektų finansavimo sprendimus. Be to, teikė klientams klaidinančią informaciją, kad jis platina vienos įmonės vertybinius popierius, nors realiai šias paslaugas siūlė teikti tam teisės neturintis ir Lietuvos banko neprižiūrimas subjektas. Bendrovė taip pat neturėjo ir nenaudojo veiklai patikimų priemonių ir procedūrų, nes atsiskaitymams už jos administruojamoje platformoje sudarytus sandorius pasitelkė teisės teikti mokėjimo paslaugas neturintį partnerį. Vertindamas pažeidimus ir tai, kad UAB „Finansų bitė verslui“ operatyviai – iki sprendimo priėmimo dienos – ištaisė visus nustatytus trūkumus, Lietuvos bankas skyrė bendrovei poveikio priemonę – viešą paskelbimą apie padarytus pažeidimus.