Lietuvos bankas
2017-09-01
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido įsigyti UAB „NORDEA FINANCE LITHUANIA“ ir UAB „DNB investicijų valdymas“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, kredito unijoms pakeisti apskaitos politiką ir pratęsė kredito unijos „Baltija“ veiklos apribojimą.

Leista įsigyti UAB „NORDEA FINANCE LITHUANIA“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į Luminor Group AB, Nordea Bank AB, Luminor MiCom AB, AB DNB banko, DNB Bank ASA, DNB ASA ir Sampo Oyj prašymus, leido šioms Lietuvos, Švedijos, Norvegijos ir Suomijos bendrovėms įsigyti vartojimo kredito davėjo UAB „NORDEA FINANCE LITHUANIA“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį. UAB „NORDEA FINANCE LITHUANIA“ vieninteliu akcininku bus AB DNB bankas, o kitos bendrovės valdys UAB „NORDEA FINANCE LITHUANIA“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį netiesiogiai.

Leista netiesiogiai įsigyti UAB „DNB investicijų valdymas“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį
Atsižvelgdama į Luminor Group AB, Nordea Bank AB, Luminor MiCom AB, DNB Bank ASA, DNB ASA ir Sampo Oyj prašymus, Lietuvos banko priežiūros tarnyba leido šioms Švedijos, Norvegijos ir Suomijos bendrovėms netiesiogiai įsigyti valdymo įmonės UAB „DNB investicijų valdymas“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį. UAB „DNB investicijų valdymas“ vieninteliu akcininku išliks AB DNB bankas, o pirmiau nurodytos bendrovės valdys UAB „DNB investicijų valdymas“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį netiesiogiai.

Kredito unijoms leista pakeisti apskaitos politiką
Į Lietuvos banką kreipėsi 34 kredito unijos, prašydamos leidimo pakeisti apskaitos politiką. Tai daroma atsižvelgiant į pasikeitusio Kredito unijų įstatymo nuostatas ir vadovaujantis Lietuvos banko valdybos nutarimu, kuriame nurodyta, kad apskaitos politikoje turi būti apibrėžiami pajinių įnašų grąžinimo ir atsiskaitymo su kredito unijų nariais principai bei atsižvelgta į verslo apskaitos standartų pokyčius, apskaitos sistemos „i-Kubas“ funkcionalumo praplėtimą.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido kredito unijoms Ukmergės ūkininkų kredito unija, Vilkaviškio kredito unija, kredito unija „Prienų taupa“, Plungės kredito unija, kredito unija Skuodo bankelis, kredito unija „Sūduvos parama“, Rokiškio kredito unija, Širvintų kredito unija, Druskininkų kredito unija, Naftininkų kredito unija, Panevėžio kredito unija, Biržų kredito unija, Šilutės kredito unija, Ignalinos kredito unija, Pagėgių kredito unija, kredito unija „Germanto lobis“, Aukštaitijos kredito unija, Pareigūnų kredito unija, Raseinių kredito unija, Anykščių kredito unija, Grigiškių kredito unija, Pakruojo ūkininkų kredito unija, Kvėdarnos kredito unija, Kaišiadorių kredito unija, kredito unija Zanavykų bankelis, Kretingos kredito unija, Palangos kredito unija, kredito unija „Giminėlė“, kredito unija „Moterų taupa“, „Achemos“ kredito unija, Mažeikių kredito unija, Utenos kredito unija, kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Gargždų taupa pakeisti apskaitos politiką.

Pratęstas kredito unijos „Baltija“ veiklos apribojimas
Nustačiusi, kad dėl galimo didelės vertės kredito unijos „Baltija“ turto iššvaistymo gali susidaryti reikšmingo dydžio (beveik 2 mln. eurų) nuostoliai ir kilti grėsmė indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesams, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba rugpjūčio 10 d. beveik dviems mėnesiams apribojo šios kredito unijos veiklą ir paskyrė laikinąjį administratorių – UAB „Insolvensa“. Jis buvo įpareigotas iki 2017 m. rugsėjo 1 d. pateikti išvadas dėl kredito unijos „Baltija“ finansinės būklės ir kaip būtų galima apsaugoti kredito unijos indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesus. Laikinasis administratorius argumentuotai paprašė pratęsti terminą išvadai bei pasiūlymams pateikti. Atsižvelgdama į šį prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pratęsti kredito unijos veiklos apribojimą iki lapkričio 1 d., o išvadas dėl jos finansinė būklės UAB „Insolvensa“ turės pateikti ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.

Bendrovė įrašyta į Viešąjį kredito davėjų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Hipotekiniai kreditai“ prašymą ir įvertinusi su prašymu pateiktus dokumentus, nusprendė įrašyti šią bendrovę į Viešąjį kredito davėjų sąrašą.

Bendrovė įrašyta į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą
ietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Nokita“ prašymą ir įvertinusi su prašymu pateiktus dokumentus, nusprendė įrašyti šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Priimtos gairės dėl algoritminės prekybos
Nuo 2018 m. sausio 3 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikdama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority) Sistemos išjungiklių kalibravimo ir paskelbimo apie prekybos sustabdymą gairėmis. Jų laikytis Lietuvoje turės visi rinkos dalyviai, kurie leidžia arba suteikia galimybę savo sistemose vykdyti algoritminę prekybą (prekybą finansinėmis priemonėmis, kai kompiuteriniu algoritmu automatiškai nustatomi atskiri pavedimų parametrai, kaip antai pavedimo laikas, kaina arba mastas, kada atlikti pavedimą ir pan., o žmogus arba iš viso nesikiša į procesą, arba dalyvauja minimaliai). Kol kas mūsų šalyje veikiančiose prekybos vietose algoritminė prekyba nevykdoma, tačiau techninių galimybių esama, tad tokia prekyba gali startuoti jau netolimoje ateityje.