Lietuvos bankas
2023-01-19
11

2023 m. patikrinimų plane – 16 finansų rinkos dalyvių
Lietuvos bankas skelbia 2023 m. finansų rinkos dalyvių patikrinimų planą. Pagal jį, šiais metais numatoma patikrinti 8 elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas, 2 bankus, po 1 centrinę ir atskirą kredito unijas, po 2 emitentus ir valdymo įmones. 

Numatoma tikrinti, kaip bendrovės valdo informacinių technologijų, kredito, likvidumo ir kitas rizikas, kaip laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, vidaus kontrolės, riziką ribojančių ir kitų reikalavimų. 

Be planinių patikrinimų, reaguodamas į finansų rinkos dalyvių veiklos pokyčius ar skundus, atsižvelgdamas į rizikas, Lietuvos bankas atlieka ir patikrinimus be išankstinio perspėjimo. Be to, taip pat galimi Europos Centrinio Banko (ECB) tiesiogiai prižiūrimų bankų patikrinimai (atliekami kartu su ECB ekspertais). 

Planinių patikrinimų planus Lietuvos bankas skelbia nuo 2017 m. Taip siekiama užtikrinti sklandesnį ir konstruktyvesnį priežiūros institucijos ir finansų rinkos dalyvių bendradarbiavimą. Kartu tai yra ir prevencinė priemonė – finansų įstaigos iš anksto vertina galimus veiklos trūkumus, juos šalina. Dėl to patikrinimo procesas vyksta kur kas sparčiau ir efektyviau.

Su patikrinimo planu galima susipažinti čia

Poveikio priemonė CBI Money UAB
Atlikęs elektroninių pinigų įstaigos CBI Money UAB patikrinimą, Lietuvos bankas nustatė, kad priežiūrai skirtose ataskaitose įstaiga ne kartą teikė neteisingą informaciją apie klientų lėšų ir nuosavų lėšų likučius, laiku nepateikė Paslaugų ataskaitos, be to, joje nurodė neteisingą informaciją. Už šiuos  Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo pažeidimus Lietuvos bankas skyrė CBI Money UAB 12 tūkst. Eur baudą ir nušalino įstaigos generalinį direktorių.

Atsižvelgta į UAB „INVL Asset Management“ prašymus dėl pensijų fondų
Įvertinęs UAB „INVL Asset Management“ prašymus, Lietuvos bankas patvirtino šios įmonės valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo (III pakopos) fondų „INVL Apdairus“, „INVL Drąsus“, „INVL EXTREMO III 16+“, „INVL MEDIO III 47+“, „INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus“ taisyklių pakeitimus. Centrinis bankas taip pat neprieštaravo UAB „INVL Asset Management“ valdomų tikslinės grupės pensijų fondų ir turto išsaugojimo pensijų fondo (II pakopos) investavimo strategijų pakeitimams.

Pritarė valdymo įmonių prašymams
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į valdymo įmonių prašymus ir pateiktą informaciją: 

  • pritarė UAB „INVL Asset Management“ valdomo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“, kurio sudėtyje steigiamas naujas subfondas „INVL Partner Private Equity Fund I“, taisyklėms;
  • pritarė UAB „Atelier Investment Management“ steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Gerovės kūrimo fondas“ taisyklėms;
  • pritarė UAB Reverest Fund Management steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės KŪB Reverest Fund II steigimo dokumentams.
     

Patenkintas Luminor investicijų valdymas UAB prašymas 
Atsižvelgęs į Luminor investicijų valdymas UAB prašymą, Lietuvos bankas pripažino papildomo savanoriško pensijų kaupimo (III pakopos) pensijų fondų „Luminor darbuotojui pensija 1 plius“ ir „Luminor darbuotojui pensija 2 plius“ taisykles netekusiomis galiomis. Šie fondai buvo prijungti prie III pakopos pensijų fondo „Luminor pensija 2 plius“.

Neprieštaravo sandoriui dėl UAB „Šeili“
Išnagrinėjęs fizinio asmens prašymą, Lietuvos bankas neprieštaravo akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu fizinis asmuo tiesiogiai įgytų į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą ir Viešąjį kredito davėjų sąrašą įrašytos bendrovės UAB „Šeili“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc. 

Patvirtintas UAB „Orkela“ prospekto 4 priedas
Atsižvelgęs į UAB „Orkela“ prašymą ir įvertinęs gautą informaciją, Lietuvos bankas patvirtino bendrovės prospekto, skirto iki 18 mln. Eur vertės obligacijų viešam siūlymui ir iki 23 mln. Eur vertės obligacijų įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, 4 priedą.

Prospektas (įskaitant jo priedus) parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Prospekto patvirtinimas reiškia, kad jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus. Tačiau prospekto patvirtinimas nelaikytinas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.