Lietuvos bankas
Finansų rinkų dalyvių tikrinimo planas

Lietuvos bankas kiekvienų einamųjų metų pradžioje skelbia metų planinių patikrinimų planą. Siekiame visiško skaidrumo, sklandesnio ir konstruktyvesnio Lietuvos banko priežiūros padalinių ir finansų rinkos dalyvių bendradarbiavimo. Išankstinis patikrinimų plano skelbimas – tai papildoma prevencinė priemonė, padedanti finansų įstaigoms iš anksto įsivertinti galimus veiklos trūkumus ir juos pašalinti, priežiūros padalinių vykdomo patikrinimo procesą ji paverčia spartesniu ir efektyvesniu.
Be planinių patikrinimų, reaguodamas į finansų rinkos dalyvių veiklos pokyčius ar skundus, įvertindamas rizikas Lietuvos bankas atlieka ir patikrinimus be išankstinio perspėjimo. Taip pat galimi Europos Centrinio Banko (ECB) tiesiogiai prižiūrimų bankų inspektavimai (atliekami kartu su ECB ekspertais). 

Su Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros tikslais atliekamų patikrinimų nuostatais, patvirtintais Lietuvos banko valdybos 2021 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 03-188 „Dėl Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros tikslais atliekamų patikrinimo nuostatų patvirtinimo“, galite susipažinti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-08