Lietuvos bankas

Susisiekite su Lietuvos banko tarnautojais, atsakingais už jus dominančią sritį.

[[#ex]]

Bankų ir užsienio bankų veiklos klausimais

Licencijavimas

LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius

Licencijos
Karolis Masiliūnas, tel. (8 5) 268 0966, el. p. kmasiliunas@lb.lt
Rimantas Bendorius, tel. (8 5) 268 0961, el. p. rbendorius@lb.lt

Akcijų įsigijimas
Rimantas Bendorius, tel. (8 5) 268 0961, el. p. rbendorius@lb.lt

Veiklos išplėtimo ES tvarka (angl. passporting)
Diana Kazakevičiūtė, tel. (8 5) 268 0515, el. p. dkazakeviciute@lb.lt

Sertifikavimo paslaugų teikėjas (sertifikatai)
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Faks. (8 5) 272 1101, el. p. nsissca@lb.lt 
Administratoriai
Saulius Skukauskas, tel. (8 5) 268 0812
Virginija Bružienė, tel. (8 5) 268 0823

Privalomosios atsargos
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Eurosistemos operacijų skyrius
Edita Jurgaitienė, tel. (8 5) 268 0629, el. p. ejurgaitiene@lb.lt

Statistinės ataskaitos
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamento Pinigų ir finansų statistikos skyrius
Jurgita Maslauskaitė, tel. (8 5) 268 0422, el. p. PFIataskaitos@lb.lt

Priežiūros ataskaitos
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Bankų priežiūros skyrius
Eitaras Šiaulys, tel. (8 5) 268 0577, el. p. esiaulys@lb.lt

Programinė įranga statistinėms ir priežiūros ataskaitoms pateikti
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyrius
Laura Jasiūnienė, tel. (8 5) 268 0729, el. p. ljasiuniene@lb.lt

Apsikeitimų failais sistema (AFS)

Testavimas
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Vidaus paslaugų automatizavimo skyrius
Vladislav Dobžinski, tel. (8 5) 268 0771, el. p. vdobzinski@lb.lt

Duomenų sistemos aptarnavimo klausimai
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Bankų priežiūros skyrius
Eitaras Šiaulys, tel. (8 5) 268 0577, el. p. esiaulys@lb.lt
Eglė Balčiūnienė, tel. (8 5) 268 0573, el. p. ebalciuniene@lb.lt 

Paskolų rizikos duomenų bazė (PRDB)
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas
Faks. (8 5) 268 0144, el. p. prdb@lb.lt
Loreta Jasaitienė, tel. (8 5) 268 0424
Žilvinas Kalinauskas, tel. (8 5) 268 0127

Konsultacijų dėl siūlomo kredito įstaigų kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimo informacijos centras
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba
Žirmūnų g. 151, Vilnius;
Tel. nr.: (8 5) 2680 501, el. p. pt@lb.lt


Draudimo įmonių ir filialų veiklos klausimais

Licencijavimas

LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius

Licencijos
Karolis Masiliūnas, tel. (8 5) 268 0966, el. p. kmasiliunas@lb.lt 

Akcijų įsigijimas
Rimantas Bendorius, tel. (8 5) 268 0961, el. p. rbendorius@lb.lt 

Veiklos išplėtimo ES tvarka (angl. passporting)
Gediminas Musteikis, tel. (8 5) 268 0874, el. p. gmusteikis@lb.lt

Sertifikavimo paslaugų teikėjas (sertifikatai)
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Faks. (8 5) 272 1101, el. p. nsissca@lb.lt
Administratoriai
Ramutė Žiogelienė, tel. (8 5) 268 0826

Priežiūros ataskaitos
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Draudimo priežiūros skyrius
Aušra Tamošėtienė, tel. (8 5) 268 0582, el. p. atamosetiene@lb.lt
Evelina Bogomolnikovienė, tel. (8 5) 268 0953, el. p. ebogomolnikoviene@lb.lt

Programinė įranga statistinėms ir priežiūros ataskaitoms pateikti
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyrius
Laura Jasiūnienė, tel. (8 5) 268 0729, el. p. ljasiuniene@lb.lt

Apsikeitimų failais sistema (AFS)
IT klausimai
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Vidaus paslaugų automatizavimo skyrius
Vladislav Dobžinski, tel. (8 5) 268 0771, el. p. vdobzinski@lb.lt

Duomenų sistemos aptarnavimo klausimai
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Draudimo priežiūros skyrius
Aušra Tamošėtienė, tel. (8 5) 268 0582, el. p. atamosetiene@lb.lt
Jūratė Dereškevičienė, tel. (8 5) 268 0877, el. p. jdereskeviciene@lb.lt


Kredito unijų veiklos klausimais

Licencijavimas
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius
Ramunė Viršilienė, tel. (8 5) 268 0690, el. p. rvirsiliene@lb.lt
Rimantas Bendorius, tel. (8 5) 268 0961, el. p. rbendorius@lb.lt

Sertifikavimo paslaugų teikėjas (sertifikatai)
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Faks. (8 5) 272 1101, el. p. nsissca@lb.lt 
Administratoriai
Saulius Skukauskas, tel. (8 5) 268 0812
Virginija Bružienė, tel. (8 5) 268 0823

Privalomosios atsargos
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Eurosistemos operacijų skyrius
Edita Jurgaitienė, tel. (8 5) 268 0629, el. p. ejurgaitiene@lb.lt

Statistinės ataskaitos
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamento Pinigų ir finansų statistikos skyrius
Jurgita Maslauskaitė, tel. (8 5) 268 0422, el. p. PFIataskaitos@lb.lt

Priežiūros ataskaitos
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Kitų finansų įstaigų priežiūros skyrius
Stanislava Kybartienė, tel. (8 5) 268 0559, el. p. skybartiene@lb.lt

Programinė įranga statistinėms ir priežiūros ataskaitoms pateikti
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyrius
Laura Jasiūnienė, tel. (8 5) 268 0729, el. p. ljasiuniene@lb.lt

Paskolų rizikos duomenų bazė (PRDB)
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas
Faks. (8 5) 268 0144, el. p. prdb@lb.lt
Loreta Jasaitienė, tel. (8 5) 268 0424
Žilvinas Kalinauskas, tel. (8 5) 268 0127


Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių veiklos klausimais

Licencijavimas
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius
Kęstutis Vaitiekus, tel.(8 5) 268 0956, el. p. kvaitiekus@lb.lt
Gediminas Musteikis, tel. (8 5) 268 0874, el. p. gmusteikis@lb.lt

Investicinių paslaugų reguliavimo ir priežiūros klausimais:
LB Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Investicinių paslaugų priežiūros skyrius
Lina Lankė, tel. (8 5) 268 0510, el. p. llanke@lb.lt
Ramūnas Kaklauskas, tel. (8 5) 268 0511, el. p. rkaklauskas@lb.lt
Jovita Aleksiūnė, tel. (8 5) 268 0512, el. p. jaleksiune@lb.lt

Investicinių paslaugų analizės klausimais:
LB Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Investicinių paslaugų priežiūros skyrius
Audrius Šilgalis, tel. (8 5) 268 0524, el. p. asilgalis@lb.lt

Priežiūros politika
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Priežiūros politikos skyrius
Daiva Kemeklytė, tel. (8 5) 268 0579, el. p. dkemeklyte@lb.lt

Sertifikavimo paslaugų teikėjas (sertifikatai)
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Faks. (8 5) 272 1101, el. p. nsissca@lb.lt
Administratoriai
Saulius Skukauskas, tel. (8 5) 268 0812
Virginija Bružienė, tel. (8 5) 268 0823

Statistinės ataskaitos
Valdymo įmonėms

LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamento Pinigų ir finansų statistikos skyrius
Dovilė Ruzgutė, tel. (8 5) 268 0427, el. p. druzgute@lb.lt

Finansų maklerio įmonėms

LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamento Išorės sektoriaus statistikos skyrius
Vida Navickienė, tel. (8 5) 268 0112, el. p. vnavickiene@lb.lt
Rasa Abazorienė, tel. (8 5) 268 0412, el. p. rabazorienė@lb.lt

Priežiūros ataskaitos
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Kitų finansų įstaigų priežiūros skyrius
Jolita Skeberdienė, tel. (8 5) 268 0970, el. p. jskeberdiene@lb.lt
Rasa Bučinskienė, tel. (8 5) 268 0537, el. p. rbucinskiene@lb.lt

Programinė įranga statistinėms ir priežiūros ataskaitoms pateikti
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyrius
Laura Jasiūnienė, tel. (8 5) 268 0729, el. p. ljasiuniene@lb.lt

Apsikeitimų failais sistema (AFS)
Testavimas
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Vidaus paslaugų automatizavimo skyrius
Vladislav Dobžinski, tel. (8 5) 268 0771, el. p. vdobzinski@lb.lt


Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų veiklos klausimais

Licencijavimas
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius
Karolis Masiliūnas, tel. (8 5) 268 0966, el. p. kmasiliunas@lb.lt
Rimantas Bendorius, tel. (8 5) 268 0961, el. p. rbendorius@lb.lt

Techniniai priežiūros ataskaitų pateikimo į i-APS klausimai
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Išorės paslaugų automatizavimo skyrius
Laura Jasiūnienė, tel. (8 5) 268 0729, el. p. ljasiuniene@lb.lt

Skaitmeninio parašo sertifikato įsigijimas iš Lietuvos banko
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Ramutė Žiogelienė, tel. (8 5) 268 0826, el. p. rziogeliene@lb.lt

Priežiūros ataskaitos ir riziką ribojantys reikalavimai
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Kitų finansų įstaigų priežiūros skyrius
Asta Taukuvienė, tel. (8 5) 268 0586, el. p. ataukuviene@lb.lt
Lina Stravinskytė, tel. (8 5) 268 0968, el. p. lstravinskyte@lb.lt

Mokėjimo paslaugų priežiūros klausimais:
LB Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Kredito ir mokėjimo paslaugų skyrius
Rasa Blinstrubienė – tel. (8 5) 268 0546, el. p.  rblinstrubiene@lb.lt

 

Statistinės ataskaitos formos 0607 pildymas
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamento Pinigų ir finansų statistikos skyrius
Jurgita Židanavičiūtė, tel. (8 5) 268 0131, el. p. jzidanaviciute@lb.lt

Mokėjimo paslaugų teikėjų pareigos, teisės
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo departamento Rinkos infrastruktūros politikos skyrius
Tomas Karpavičius (skyriaus viršininkas), tel. (8 5) 268 0806, el. p. tkarpavicius@lb.lt

Dalyvavimas mokėjimo sistemoje
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Martynas Rajunčius (skyriaus viršininkas), tel. (8 5) 2680 829, el. p. mrajuncius@lb.lt


Finansų patarėjo įmonių veiklos klausimais

Licencijavimas
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius
Ramunė Viršilienė, tel. (8 5) 268 0690, el. p. rvirsiliene@lb.lt
Kęstutis Vaitiekus, tel.(8 5) 268 0956, el. p. kvaitiekus@lb.lt

Priežiūros ataskaitų teikimas
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Kitų finansų įstaigų priežiūros skyrius
Lina Stravinskytė, tel. (8 5) 268 0968, el. p. lstravinskyte@lb.lt


Kontaktiniai duomenys kredito davėjų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių veiklos klausimais

Vartojimo kredito davėjų veiklos ataskaitų teikimo klausimais

LB Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Kredito ir mokėjimo paslaugų priežiūros skyrius
Aistė Tavorė – tel. (8 5) 268 0569, el. p. atavore@lb.lt

Paskolų rizikos duomenų bazė (PRDB)
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas
Faks. (8 5) 268 0144, el. p. prdb@lb.lt
Loreta Jasaitienė, tel. (8 5) 268 0424
Žilvinas Kalinauskas, tel. (8 5) 268 0127

Techniniai ataskaitų pateikimo į i-APS klausimai
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Išorės paslaugų automatizavimo skyrius
Laura Jasiūnienė, tel. (8 5) 268 0729, el. p. ljasiuniene@lb.lt

Skaitmeninio parašo sertifikato įsigijimas iš Lietuvos banko
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Ramutė Žiogelienė, tel. (8 5) 268 0826, el. p. rziogeliene@lb.lt

Būsto ir vartojimo kreditų priežiūros klausimais:
LB Priežiūros tarnyba, Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentas, Kredito ir mokėjimo paslaugų priežiūros skyrius
Dalia Karmazinienė, tel. (8 5) 268 0527, el. p.  dkarmaziniene@lb.lt

Licencijavimas
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius
Diana Kazakevičiūtė, tel. (8 5) 268 0515, el. p. dkazakeviciute@lb.lt

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-30