Lietuvos bankas

Susisiekite su Lietuvos banko tarnautojais, atsakingais už jus dominančią sritį.

[[#ex]]

Bankų ir užsienio bankų veiklos klausimais

Licencijavimas

LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius

Licencijos
Karolis Masiliūnas, tel. (8 5) 268 0966, el. p. [email protected]
Agnė Kazlauskienė, tel. +370 668 77096, el. p. [email protected]

Akcijų įsigijimas
Agnė Kazlauskienė, tel. +370 668 77096, el. p. [email protected]

Veiklos išplėtimo ES tvarka (angl. passporting)
Kęstutis Vaitiekus, tel. (85) 268 0956, el. p. [email protected] 

Sertifikavimo paslaugų teikėjas (sertifikatai)
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Faks. (8 5) 272 1101, el. p. [email protected] 
Administratoriai
Saulius Skukauskas, tel. (8 5) 268 0812
Virginija Bružienė, tel. (8 5) 268 0823

Privalomosios atsargos
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Eurosistemos operacijų skyrius
Edita Jurgaitienė, tel. (8 5) 268 0629, el. p. [email protected]

Statistinės ataskaitos
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamento Pinigų ir finansų statistikos skyrius
Jurgita Maslauskaitė, tel. (8 5) 268 0422, el. p. [email protected]

Priežiūros ataskaitos
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Bankų priežiūros skyrius
Eitaras Šiaulys, tel. (8 5) 268 0577, el. p. [email protected]

Programinė įranga statistinėms ir priežiūros ataskaitoms pateikti
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyrius
El. p. [email protected]

Apsikeitimų failais sistema (AFS)

Testavimas
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Vidaus paslaugų automatizavimo skyrius
Vladislav Dobžinski, tel. (8 5) 268 0771, el. p. [email protected]

Duomenų sistemos aptarnavimo klausimai
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Bankų priežiūros skyrius
Eitaras Šiaulys, tel. (8 5) 268 0577, el. p. [email protected]
Eglė Balčiūnienė, tel. (8 5) 268 0573, el. p. [email protected] 

Paskolų rizikos duomenų bazė (PRDB)
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas
Faks. (8 5) 268 0144, el. p. [email protected]
Loreta Jasaitienė, tel. (8 5) 268 0424
Žilvinas Kalinauskas, tel. (8 5) 268 0127

Konsultacijų dėl siūlomo kredito įstaigų kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimo informacijos centras
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba
Žalgirio g. 90, Vilnius;
Tel. nr.: (8 5) 2680 501, el. p. [email protected]


Draudimo įmonių ir filialų veiklos klausimais

Licencijavimas

LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius

Licencijos
Karolis Masiliūnas, tel. (8 5) 268 0966, el. p. [email protected] 

Akcijų įsigijimas
Agnė Kazlauskienė, tel. +370 668 77096, el. p. [email protected]  

Veiklos išplėtimo ES tvarka (angl. passporting)
Gediminas Musteikis, tel. (8 5) 268 0874, el. p. [email protected]

Sertifikavimo paslaugų teikėjas (sertifikatai)
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Faks. (8 5) 272 1101, el. p. [email protected]
Administratoriai
Ramutė Žiogelienė, tel. (8 5) 268 0826

Priežiūros ataskaitos
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Draudimo priežiūros skyrius
Aušra Tamošėtienė, tel. (8 5) 268 0582, el. p. [email protected]
Evelina Bogomolnikovienė, tel. (8 5) 268 0953, el. p. [email protected]

Programinė įranga statistinėms ir priežiūros ataskaitoms pateikti
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyrius
El. p. [email protected]

Apsikeitimų failais sistema (AFS)
IT klausimai
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Vidaus paslaugų automatizavimo skyrius
Vladislav Dobžinski, tel. (8 5) 268 0771, el. p. [email protected]

Duomenų sistemos aptarnavimo klausimai
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Draudimo priežiūros skyrius
Aušra Tamošėtienė, tel. (8 5) 268 0582, el. p. [email protected]
Jūratė Dereškevičienė, tel. (8 5) 268 0877, el. p. [email protected]


Kredito unijų veiklos klausimais

Licencijavimas
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius
Ramunė Viršilienė, tel. (8 5) 268 0690, el. p. [email protected]
Agnė Kazlauskienė, tel. +370 668 77096, el. p. [email protected]

Sertifikavimo paslaugų teikėjas (sertifikatai)
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Faks. (8 5) 272 1101, el. p. [email protected] 
Administratoriai
Saulius Skukauskas, tel. (8 5) 268 0812
Virginija Bružienė, tel. (8 5) 268 0823

Privalomosios atsargos
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Eurosistemos operacijų skyrius
Edita Jurgaitienė, tel. (8 5) 268 0629, el. p. [email protected]

Statistinės ataskaitos
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamento Pinigų ir finansų statistikos skyrius
Jurgita Maslauskaitė, tel. (8 5) 268 0422, el. p. [email protected]

Priežiūros ataskaitos
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Kitų finansų įstaigų priežiūros skyrius
Edita Bagdonienė, tel. (8 5) 268 0967, el. p. [email protected]

Programinė įranga statistinėms ir priežiūros ataskaitoms pateikti
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyrius
El. p. [email protected]

Paskolų rizikos duomenų bazė (PRDB)
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas
Faks. (8 5) 268 0144, el. p. [email protected]
Loreta Jasaitienė, tel. (8 5) 268 0424
Žilvinas Kalinauskas, tel. (8 5) 268 0127


Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių veiklos klausimais

Licencijavimas
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius
Kęstutis Vaitiekus, tel.(8 5) 268 0956, el. p. [email protected]
Gediminas Musteikis, tel. (8 5) 268 0874, el. p. [email protected]

Investicinių paslaugų reguliavimo ir priežiūros klausimais:
LB Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Investicinių paslaugų priežiūros skyrius
Ramūnas Kaklauskas, tel. +370 650 10884, el. p. [email protected]
Jovita Aleksiūnė, tel.  +379 668 77069, el. p. [email protected] 

Investicinių paslaugų analizės klausimais:
LB Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Investicinių paslaugų priežiūros skyrius

Tomas Petronis, tel. +370 691 17745, el. p. [email protected] 
Rosvaldas Krušna, tel. +370 691 17 792, el.p. [email protected]  

Priežiūros politika
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Priežiūros politikos skyrius
Romena Urbonaitė, tel. +370 668 77039, el. p. [email protected]

Sertifikavimo paslaugų teikėjas (sertifikatai)
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Faks. (8 5) 272 1101, el. p. [email protected]
Administratoriai
Saulius Skukauskas, tel. (8 5) 268 0812
Virginija Bružienė, tel. (8 5) 268 0823

Statistinės ataskaitos
Valdymo įmonėms

LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamento Pinigų ir finansų statistikos skyrius
Dovilė Ruzgutė, tel. (8 5) 268 0427, el. p. [email protected]

Finansų maklerio įmonėms

LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamento Išorės sektoriaus statistikos skyrius
Vida Navickienė, tel. (8 5) 268 0112, el. p. [email protected]
Rasa Abazorienė, tel. (8 5) 268 0412, el. p. rabazorienė@lb.lt

Priežiūros ataskaitos
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Kitų finansų įstaigų priežiūros skyrius
Jolita Skeberdienė, tel. +370 668 77226, el. p. [email protected]
Rasa Bučinskienė, tel. (8 5) 268 0537, el. p. [email protected]

Programinė įranga statistinėms ir priežiūros ataskaitoms pateikti
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyrius
El. p. [email protected]

Apsikeitimų failais sistema (AFS)
Testavimas
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Vidaus paslaugų automatizavimo skyrius
Vladislav Dobžinski, tel. (8 5) 268 0771, el. p. [email protected]


Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų veiklos klausimais

Licencijavimas
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius
Karolis Masiliūnas, tel. (8 5) 268 0966, el. p. [email protected]
Agnė Kazlauskienė, tel. +370 668 77096, el. p. [email protected]

Techniniai priežiūros ataskaitų pateikimo į i-APS klausimai
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Išorės paslaugų automatizavimo skyrius
El. p. [email protected]

Skaitmeninio parašo sertifikato įsigijimas iš Lietuvos banko
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Ramutė Žiogelienė, tel. (8 5) 268 0826, el. p. [email protected]

Priežiūros ataskaitos ir riziką ribojantys reikalavimai
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Kitų finansų įstaigų priežiūros skyrius
Asta Taukuvienė, tel. (8 5) 268 0586, el. p. [email protected]
Lina Stravinskytė, tel. (8 5) 268 0968, el. p. [email protected]

Mokėjimo paslaugų priežiūros klausimais:
LB Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Kredito ir mokėjimo paslaugų priežiūros skyrius
Lina Chlebauskaitė – tel. +370 668 77054, el. p. [email protected] 
Jurgita Guobienė  – tel. +370 691 21028, el. p. [email protected]

Statistinės ataskaitos formos 0607 pildymas
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamento Pinigų ir finansų statistikos skyrius
Jurgita Židanavičiūtė, tel. (8 5) 268 0131, el. p. [email protected] 


Finansų patarėjo įmonių veiklos klausimais

Licencijavimas
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius
Ramunė Viršilienė, tel. (8 5) 268 0690, el. p. [email protected]
Kęstutis Vaitiekus, tel.(8 5) 268 0956, el. p. [email protected]

Priežiūros ataskaitų teikimas
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Kitų finansų įstaigų priežiūros skyrius
Jolita Skeberdienė, tel. +370 668 77226, el. p. [email protected]


Kredito davėjų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių veiklos klausimais

Vartojimo kredito davėjų veiklos ataskaitų teikimo klausimais

LB Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Kredito ir mokėjimo paslaugų priežiūros skyrius

Violeta Pilvelienė – tel. +370 691 21017, el. p. [email protected]

Paskolų rizikos duomenų bazė (PRDB)
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas
Faks. (8 5) 268 0144, el. p. [email protected]
Loreta Jasaitienė, tel. (8 5) 268 0424
Žilvinas Kalinauskas, tel. (8 5) 268 0127

Techniniai ataskaitų pateikimo į i-APS klausimai
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Išorės paslaugų automatizavimo skyrius
El. p. [email protected]

Skaitmeninio parašo sertifikato įsigijimas iš Lietuvos banko
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Ramutė Žiogelienė, tel. (8 5) 268 0826, el. p. [email protected]

Būsto ir vartojimo kreditų priežiūros klausimais:
LB Priežiūros tarnyba, Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentas, Kredito ir mokėjimo paslaugų priežiūros skyrius
Dalia Karmazinienė, tel. (8 5) 268 0527, el. p. [email protected]

Licencijavimas
LB Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Licencijavimo skyrius
Ramunė Viršilienė, tel. (85) 268 0960, el. p. [email protected]  


Emitentų veiklos klausimais

Emitentų informacijos atskleidimo, vertybinių popierių prospektų rengimo ir oficialių siūlymų bei privalomų išpirkimų klausimais

LB Priežiūros tarnyba,Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros dperatamentas, Reguliuojamos rinkos priežiūros skyrius
Aurelija Gasiūnienė, tel. +370 668 77061, el. p. [email protected]  

Prekybos finansinėmis priemonėmis reguliuojamoje rinkoje priežiūros klausimais

LB Priežiūros tarnyba,Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros dperatamentas, Reguliuojamos rinkos priežiūros skyrius
Skirmantas Chadzevičius, +370 668 77085, el. p. [email protected]

 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-03