Lietuvos bankas

Susisiekite su Lietuvos banko tarnautojais, atsakingais už jus dominančią sritį.

[[#ex]]

Bankų ir užsienio bankų veiklos klausimais

Licencijavimas

LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Teisės ir licencijavimo departamento Licencijavimo skyrius
Licencijos
Marius Jašinskas, tel. +370 668 77106, el. p. [email protected]
 

Akcijų įsigijimas
Natalija Četverikova, tel. +370 668 77097, el. p. [email protected]
Paulina Šliumpaitė, tel. +370 668 77075, el. p. [email protected]

Veiklos išplėtimo ES tvarka (angl. passporting)
Natalija Četverikova, tel. +370 668 77097, el. p. [email protected]
Kęstutis Vaitiekus, tel. +370 668 77105, el. p. [email protected] 

Sertifikavimo paslaugų teikėjas (sertifikatai)
LB Rinkos infrastruktūros departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
El. p. [email protected] 

Privalomosios atsargos
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Eurosistemos operacijų skyrius
Edita Jurgaitienė, tel. (8 5) 268 0629, el. p. [email protected]

Statistinės ataskaitos
Ataskaitų pildymo klausimais kontaktinę informaciją rasite čia

Priežiūros ataskaitos
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Bankų ir draudimo įmonių priežiūros departamento Bankų priežiūros skyrius
Eitaras Šiaulys, tel. +370 668 77108, el. p. [email protected]
Kristina Usevičiūtė, tel. +370 691 17725, el. p. [email protected]  (ataskaitų teikimo klausimais)

Programinė įranga statistinėms ir priežiūros ataskaitoms pateikti
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyrius
El. p. [email protected]

Apsikeitimų failais sistema (AFS)

Testavimas
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Vidaus paslaugų automatizavimo skyrius
Vladislav Dobžinski, tel. (8 5) 268 0771, el. p. [email protected]

Duomenų sistemos aptarnavimo klausimai
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Bankų ir draudimo įmonių priežiūros departamento Bankų priežiūros skyrius
Eitaras Šiaulys, tel. +370 668 77108, el. p. [email protected]
Eglė Balčiūnienė, tel. +370 668 77029, el. p. [email protected]  

Paskolų rizikos duomenų bazė (PRDB)
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas
El. p. [email protected]
Simona Morkūnaitė,  tel. +370 659 53043 
 

Konsultacijų dėl siūlomo kredito įstaigų kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimo informacijos centras
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba
Žalgirio g. 90, Vilnius;
Tel. nr.: (8 5) 2680 501, el. p. [email protected]


Draudimo įmonių ir filialų veiklos klausimais

Licencijavimas

LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Teisės ir licencijavimo departamento Licencijavimo skyrius
Licencijos
Natalija Četverikova, tel. +370 668 77097, el. p. [email protected]

Akcijų įsigijimas
Natalija Četverikova, tel. +370 668 77097, el. p. [email protected] 

Veiklos išplėtimo ES tvarka (angl. passporting)
Natalija Četverikova, tel. +370 668 77097, el. p. [email protected]

Sertifikavimo paslaugų teikėjas (sertifikatai)
LB Rinkos infrastruktūros departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
El. p. [email protected] 

Priežiūros ataskaitos
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Bankų ir draudimo įmonių priežiūros departamento Draudimo priežiūros skyrius
Aušra Tamošėtienė, tel. +370 668 77109, el. p. [email protected]
Evelina Bogomolnikovienė, tel. +370 668 77068, el. p. [email protected]

Programinė įranga statistinėms ir priežiūros ataskaitoms pateikti
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyrius
El. p. [email protected]

Apsikeitimų failais sistema (AFS)
IT klausimai
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Vidaus paslaugų automatizavimo skyrius
Vladislav Dobžinski, tel. (8 5) 268 0771, el. p. [email protected]

Duomenų sistemos aptarnavimo klausimai
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Bankų ir draudimo įmonių priežiūros departamento Draudimo priežiūros skyrius
Aušra Tamošėtienė, tel. +370 668 77109, el. p. [email protected]
Aurelijus Tamulis, tel. +370 668 77098, el. p. [email protected] 

Draudimo brokerių įmonių veiklos ir priežiūros klausimais
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento  Kredito ir draudimo paslaugų priežiūros skyrius
Loreta Davidonienė, tel. +370 667 37811, el. p. [email protected]

Draudimo paslaugų reguliavimo ir priežiūros klausimais
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento  Kredito ir draudimo paslaugų priežiūros skyrius
Darius Andriukaitis, tel. +370 668 77048, el. p. [email protected]
Živilė Zabotkienė, tel. +370 668 77057, el. p. [email protected]


Kredito unijų veiklos klausimais

Licencijavimas
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Teisės ir licencijavimo departamento Licencijavimo skyrius
Ramunė Viršilienė, tel. +370 668 77093, el. p. [email protected]  

Sertifikavimo paslaugų teikėjas (sertifikatai)
LB Rinkos infrastruktūros departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
El. p. [email protected] 

Privalomosios atsargos
LB Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Eurosistemos operacijų skyrius
Edita Jurgaitienė, tel. (8 5) 268 0629, el. p. [email protected]

Statistinės ataskaitos
Ataskaitų pildymo klausimais kontaktinę informaciją rasite čia

Priežiūros ataskaitos
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Bankų ir draudimo įmonių priežiūros departamento Bankų priežiūros skyrius
Edita Bagdonienė, tel. +370 668 77230, el. p. [email protected] (KU ataskaitos)
Aušrinė Zakarkaitė, tel. +370 667 42391, el. p. [email protected] (KU ataskaitos)
Oleg Davidovič, tel. +370 668 77092, el. p. [email protected] (CKU ataskaitos)

Programinė įranga statistinėms ir priežiūros ataskaitoms pateikti
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyrius
El. p. [email protected]

Paskolų rizikos duomenų bazė (PRDB)
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas
El. p. [email protected]
Simona Morkūnaitė,  tel. +370 659 53043 
 


Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių veiklos klausimais

Licencijavimas
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Teisės ir licencijavimo departamento Licencijavimo skyrius
Kęstutis Vaitiekus, tel. +370 668 77105 , el. p. [email protected]
 

Investicinių paslaugų reguliavimo ir priežiūros klausimais:
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyrius
Jovita Aleksiūnė, tel.  +379 668 77069, el. p. [email protected]
Irena Valiušaitienė, tel. +370 652 44315, el. p. [email protected]

Valdymo įmonių ir kolektyvinio investavimo subjektų reguliavimo ir priežiūros klausimai
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyrius
Vaida Sinušaitė, tel. +370 691 21029, el. p. [email protected]
Meilutė Čepaitienė, tel. +370 668 77086, el. p. [email protected] 

Investicinių paslaugų, kolektyvinio investavimo subjektų analizės klausimai
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyrius
Tomas Petronis, tel. +370 691 17745, el. p.  [email protected] 
Rosvaldas Krušna, tel. +370 691 17792, el. p. [email protected]    

Pensijų fondų veiklos klausimai
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyrius 
Viktorija Dičpinigaitienė, tel. +370 668 77049, el. p. [email protected]

Investicinių paslaugų analizės klausimais:
LB Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Investicinių paslaugų priežiūros skyrius
Tomas Petronis, tel. +370 691 17745, el. p. [email protected] 
Rosvaldas Krušna, tel. +370 691 17792, el.p. [email protected]  

Priežiūros politika
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Teisės ir licencijavimo departamento Teisės taikymo ir teisėkūros skyrius
Romena Urbonaitė, tel. +370 668 77039, el. p. [email protected]

Sertifikavimo paslaugų teikėjas (sertifikatai)
LB Rinkos infrastruktūros departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
El. p. [email protected] 

Statistinės ataskaitos
Ataskaitų pildymo klausimais kontaktinę informaciją rasite čia

Finansų maklerio įmonėms
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamento Išorės sektoriaus statistikos skyrius
Vida Navickienė, tel. (8 5) 268 0112, el. p. [email protected]
Rasa Abazorienė, tel. (8 5) 268 0412, el. p. rabazorienė@lb.lt

Priežiūros ataskaitos
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyrius
Jolita Skeberdienė, tel. +370 668 77226, el. p. [email protected]

Programinė įranga statistinėms ir priežiūros ataskaitoms pateikti
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyrius
El. p. [email protected]

Apsikeitimų failais sistema (AFS)
Testavimas
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Vidaus paslaugų automatizavimo skyrius
Vladislav Dobžinski, tel. (8 5) 268 0771, el. p. [email protected]


Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų veiklos klausimais

Licencijavimas, įsigijimai, vadovų pasikeitimai
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Teisės ir licencijavimo departamento Licencijavimo skyrius
Dominykas Lapinskas, tel. +370 699 26 816, el. p. [email protected]

Techniniai priežiūros ataskaitų pateikimo į i-APS klausimai
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Išorės paslaugų automatizavimo skyrius
El. p. [email protected]

Skaitmeninio parašo sertifikato įsigijimas iš Lietuvos banko
LB Rinkos infrastruktūros departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
El. p. [email protected] 

Pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtos ataskaitos ir reikalavimai
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyrius
Gintarė Jasiukevičiūtė, tel. +370 691 17749, el. p. [email protected]
Tomas Stanulionis, tel. +370 691 21018, el. p. [email protected]
Karina Davidovič, tel. + 370 668 77107, el. p. [email protected]
Reda Stanytė, tel. +370 691 17762, el. p. [email protected]
Mažena Kanusevič, tel. +370 668 77233, el. p. [email protected]

Operacinės ir saugumo rizikos įvykių ataskaitos ir veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims reikalavimai

Dėl pranešimų apie incidentus, įskaitant ir techninius klausimus prisijungiant prie LB Pranešimų teikimo modulio:
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Bankų ir draudimo įmonių priežiūros departamentas Operacinės ir informacinių technologijų rizikos skyrius
Darius Diečkus, tel. +370 668 77030, el. p. [email protected]

Dėl veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims:
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Bankų ir draudimo įmonių priežiūros departamentas Operacinės ir informacinių technologijų rizikos skyrius
Darius Diečkus, tel. +370 668 77030, el. p. [email protected]
Asta Gurčienė, tel. +370 667 56791, el. p. [email protected]

Dėl operacinės ir saugumo rizikos vertinimo ataskaitos:
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Bankų ir draudimo įmonių priežiūros departamentas Operacinės ir informacinių technologijų rizikos skyrius
Vidas Žabinskas, tel. + 370 652 47045, el. p. [email protected]
Olga Starkienė, tel. +370 668 77076, el. p. [email protected]

Finansinės, veiklos ataskaitos ir riziką ribojantys reikalavimai

LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų rinkų ir priežiūros departamento Mokėjimo rinkos priežiūros skyrius
Asta Taukuvienė, tel. +370 668 77071, el. p. [email protected]
Lina Stravinskytė, tel. +370 668 77034, el. p. [email protected]
Rasa Bučinskienė, tel. +370 668 77095,  el. p. [email protected]
Eglė Malinionienė, tel. +370 668 77099,  el. p. [email protected]

Mokėjimo paslaugų priežiūros klausimais:
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Mokėjimo rinkos priežiūros skyrius
Lina Chlebauskaitė, tel. +370 668 77054, el. p. [email protected]
Ligita Nikitinė, tel. +370 668 77 052, el. p. [email protected]

Statistinės ataskaitos
Ataskaitų pildymo klausimais kontaktinę informaciją rasite čia

 

Finansų patarėjo įmonių veiklos klausimais

Licencijavimas
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Teisės ir licencijavimo departamento Licencijavimo skyrius
Ramunė Viršilienė, tel. +370 668 77093, el. p. [email protected]
Kęstutis Vaitiekus, tel. +370 668 77105, el. p. [email protected]

Priežiūros ataskaitų teikimas
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyrius
Jolita Skeberdienė, tel. +370 668 77226, el. p. [email protected]


Kredito davėjų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių veiklos klausimais

Vartojimo kredito davėjų veiklos ataskaitų teikimo klausimais
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Kredito ir draudimo paslaugų priežiūros skyrius
Gintarė Raudytė, tel. +370 658 58832, el. p. [email protected]

Paskolų rizikos duomenų bazė (PRDB)
LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas
El. p. [email protected]
Simona Morkūnaitė,  tel. +370 659 53043 

Techniniai ataskaitų pateikimo į i-APS klausimai
LB Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento Išorės paslaugų automatizavimo skyrius
El. p. [email protected]

Skaitmeninio parašo sertifikato įsigijimas iš Lietuvos banko
LB Rinkos infrastruktūros departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
El. p. [email protected] 

Būsto ir vartojimo kreditų priežiūros klausimais:
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentas, Kredito ir draudimo paslaugų priežiūros skyrius
Dalia Karmazinienė, tel. +370 668 77046, el. p. [email protected] 

Licencijavimas
LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos Teisės ir licencijavimo departamento Licencijavimo skyrius
Ramunė Viršilienė, tel. +370 668 77093, el. p. [email protected]  


Emitentų veiklos klausimais

Emitentų informacijos atskleidimo, vertybinių popierių prospektų rengimo ir oficialių siūlymų bei privalomų išpirkimų klausimais
LB Finansų rinkos priežiūros tarnyba, Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentas, Kapitalo rinkos priežiūros skyrius
Aurelija Gasiūnienė, tel. +370 668 77061, el. p. [email protected]

Prekybos finansinėmis priemonėmis reguliuojamoje rinkoje priežiūros klausimais
LB Finansų rinkos priežiūros tarnyba, Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentas, Kapitalo rinkos priežiūros skyrius
Skirmantas Chadzevičius, +370 668 77085, el. p. [email protected]

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-21