Lietuvos bankas
2024-05-16
11

Patvirtino cirkuliarą dėl AB „Snaigė“ akcijų
Atsižvelgęs į UAB EDS INVEST 3 prašymą, Lietuvos bankas patvirtino šios bendrovės pateiktą nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Snaigė“ likusioms 3,4 mln. paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, siekiant jas išbraukti iš prekybos AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje. Už už vieną akciją bus mokama 13 euro centų.

Leido padidinti įstatinį kapitalą
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB Urbo banko prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, leido įregistruoti su įstatinio kapitalo padidinimu nuo 35,5 mln. Eur iki 43,5 mln. Eur susijusius banko įstatų pakeitimus. Jie patvirtinti 2024 m. kovo 20 d. įvykusiame banko visuotiniame akcininkų susirinkime.

Pritarta „INVL Private Equity Capital Fund II“ taisyklėms
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir pateiktą informaciją, pritarė šios valdymo įmonės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Private Equity Capital Fund II“ taisyklėms.

UAB „HST KOMUNIKACIJOS“ dėl veiklos nevykdymo išbraukta iš sąrašų
Lietuvos bankas nustatė, kad UAB „HST KOMUNIKACIJOS“ per ilgiau nei dvejus metus nepradėjo vykdyti su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito teikimo, tarpusavio skolinimo platformos administravimo veiklos ir ilgiau nei vienus metus nebeteikia vartojimo kreditų. Be to, nėra įrodymų, kad bendrovė ketina artimiausiu metu pradėti teikti minėtas paslaugas. Dėl to Lietuvos bankas išbraukė UAB „HST KOMUNIKACIJOS“ iš Viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių, Viešojo vartojimo kredito davėjų, Viešojo kredito davėjų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą ir Viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, sąrašų.

Pritarta Raft Capital Baltic Equity Fund KŪB steigimo dokumentams
Įvertinęs Raft Capital Management, UAB, prašymą ir pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė jos steigiamos informuotiesiems investuotojams skirtos uždarojo tipo investicinės bendrovės Raft Capital Baltic Equity Fund KŪB steigimo dokumentams.

Papildytas viešasis sąrašas
Atsižvelgęs į myTU credit, UAB, prašymą, Lietuvos bankas įrašė šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.