Lietuvos bankas
2024-02-29
11

Dviem bankams leista padidinti kapitalą
Atsižvelgęs į dviejų komercinių bankų prašymus, Lietuvos bankas leido: 

  • AB „Mano bankas“ įregistruoti su įstatinio kapitalo padidinimu nuo 4,7 mln. Eur iki 4,9 mln. Eur susijusį banko įstatų pakeitimą, patvirtintą neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu; 
  • Finora Bank UAB įregistruoti su įstatinio kapitalo padidinimu nuo iki 4,6 mln. Eur iki 5,4 mln. Eur susijusį banko įstatų pakeitimą, patvirtintą akcijų savininkės AS Finora Group sprendimu.

UAB Alpha Asset Management – veiklos leidimas
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB Alpha Asset Management prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, išdavė šiai bendrovei informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą.

Leista įsigyti Ambr Payments UAB
Lietuvos bankas išnagrinėjo Jungtinėje Karalystėje registruotos įmonės Typhoon Wealth Group Limited prašymą ir neprieštaravo, kad ši įmonė tiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigą Ambr Payments UAB.

Pritarė teiktoms kandidatūroms
Atsižvelgęs į prašymus ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas:

  • leido Vaidui Žiedeliui eiti Saldo Bank UAB Vidaus audito tarnybos vadovo pareigas; 
  • leido Agnietei Vorauskaitei-Kliacevičienei eiti PayRay Bank, UAB, Vidaus audito tarnybos vadovo pareigas; 
  • pritarė Giedriaus Kazlausko, pretenduojančio eiti draudimo įmonės UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai.

Leista įsigyti AB „Paystrax“
Lietuvos bankas išnagrinėjo Jungtinėje Karalystėje registruotos Paystrax Group Ltd prašymą ir neprieštaravo, kad ji taptų mokėjimo įstaigos AB „Paystrax“ patronuojančia įmone.

Poveikio priemonės – UAB Nordstreet
Lietuvos bankas atliko sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus UAB Nordstreet patikrinimą ir nustatė sutelktinio finansavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, už juos skyrė poveikio priemones. 

Patikrinimo metu buvo vertinami bendrovės administruojamoje sutelktinio finansavimo platformoje paskelbti projektai, kurių savininkai yra įsteigti ne Lietuvoje arba nėra mūsų šalies rezidentai.

Pirma, bendrovė, savo administruojamoje sutelktinio finansavimo platformoje skelbdama informaciją finansuotojams apie konkrečius projektus, nepateikė visos privalomos informacijos apie esminius projektų ypatumus, sumas, kurias projekto savininkai patys skiria projektams, ir su konkrečiais projektais susijusias rizikas. Už šį pažeidimą Lietuvos bankas skyrė poveikio priemonę – viešą paskelbimą.

Antra, UAB Nordstreet neturėjo parengusi tinkamų projektų savininkų patikimumo vertinimo procedūrų (pvz., projektų savininkų patikimumo vertinimo procesą reglamentuojančiose taisyklėse nenustatytos projektų savininkų, kurie įsteigti ne Lietuvoje arba nėra Lietuvos rezidentai, reputacijos ir kreditingumo vertinimo procedūros, taip pat nenumatytas informacijos apie projekto savininko reputaciją rinkimas prieš pakartotinai skelbiant to paties projekto savininko naują projektą) o, prieš skelbdama projektus savo administruojamoje sutelktinio finansavimo platformoje, bendrovė netinkamai įvertino projektų savininkų patikimumą (reputaciją ir kreditingumą), kadangi surinko nepakankamą ar neišsamią informaciją, reikalingą projektų savininkų patikimumui įvertinti.

Įvertinęs, kad bendrovė pripažino nustatytą pažeidimą ir ėmėsi priemonių siekdama jį pašalinti, jog jis nepasikartotų ateityje, Lietuvos bankas skyrė UAB Nordstreet 16 tūkst. Eur baudą.

Leido įsigyti dalį AWX Lithuania, UAB
Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas neprieštaravo, kad Hohen Holding Limited netiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigos AWX Lithuania, UAB, kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį.

Pritarta cirkuliarui
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB EDS INVEST 3 prašymą, patvirtino privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliarą. Juo siekta įsigyti AB „Snaigė“ 3 526 202 paprastąsias vardines akcijas, mokant už vieną akciją 0,129 euro. Siūlymas jau įgyvendintas.

Papildyti viešieji sąrašai
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „Synergy Finance“ prašymus, Lietuvos bankas įrašė atestuotą finansų maklerę Gretą Vislockytę ir MB Indrę Rutkauskienę į Viešąjį priklausomų tarpininkų sąrašą.

Atsižvelgęs į UAB Būsto paskolų refinansavimas prašymą, Lietuvos bankas įrašė šią bendrovę į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą.

Atsižvelgęs į Aurimo Bikulčiaus prašymą, Lietuvos bankas įrašė šį asmenį į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą.