Lietuvos bankas
2024-01-11
11

Pritarta kandidatūroms  
Atsižvelgęs į prašymus ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas: 

  • leido Aurelijui Šveikauskui eiti European Merchant Bank UAB valdybos nario pareigas;
  • pritarė Aija‘os Medne, pretenduojančios eiti ERGO Life Insurance SE valdybos nario pareigas, kandidatūrai.

Atsižvelgta į UAB „SB Asset Management“ prašymus
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB „SB Asset Management“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, neprieštaravo šios valdymo įmonės tikslinių pensijų fondų dalyvių grupių ir turto išsaugojimo pensijų fondų strategijų pakeitimams.

Be to, centrinis bankas patvirtino UAB „SB Asset Management“ valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų (III pakopa) „INVL Apdairus“, „INVL Drąsus“, „INVL EXTREMO III 16+“, „INVL MEDIO III 47+“, „INVL STABILO III 58+/INVL STABILUS“ taisyklių pakeitimus.

Pritarta investicinių fondų taisyklėms
Lietuvos bankas, įvertinęs valdymo įmonių prašymus ir pateiktą informaciją, pritarė:

  • UAB „INVL Asset Management“ steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ taisyklėms;
  • UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo CAPITALICA DEBT FUND taisyklėms.

Neprieštarauta sandoriams
Įvertinęs prašymus ir informaciją, Lietuvos bankas neprieštaravo sandoriams, kuriais:

  • UAB „Alternative financing“ tiesiogiai, o MB Vivus silva ir MB „Solis consilio“ kiekviena atskirai netiesiogiai įsigytų vartojimo kredito davėjos UAB „Šeili“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalis, viršijančias 20 proc.;
  • fizinis asmuo tiesiogiai įsigytų valdymo įmonę UAB BRAITIN.