Lietuvos bankas
2018-07-27
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atšaukė UAB „Payment Solutions“ mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, leido įsigyti dalį „Luminor Lizingas“, UAB,​ ir „Luminor investicijų valdymas“, UAB​, pritarė gairėms, kurių nuostatos bus taikomos finansų rinkos dalyvimas, priėmė ir kitus sprendimus.

Atšaukta UAB „Payment Solutions“ mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atšaukė UAB „Payment Solutions“ mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, kadangi ši bendrovė ketverius metus nuo licencijos išdavimo dienos nepradėjo teikti mokėjimo paslaugų (jas turėjo pradėti teikti per metus nuo licencijos išdavimo). Atšaukus licenciją įstaiga nebeturi teisės teikti mokėjimo paslaugų. UAB „Payment Solutions“ privalės priimti sprendimą likviduoti ar reorganizuoti mokėjimo įstaigą, arba pakeisti veiklos rūšį ir atlikti įstatų, pavadinimo ir kitus reikiamus pakeitimus, susijusius su veiklos rūšies pakeitimu.

Leista įsigyti dalį „Luminor lizingas“, UAB, ir „Luminor investicijų valdymas“, UAB, teisių
Lietuvos bankas išnagrinėjo „Nordea Bank Abp“ prašymą ir neprieštaravo, kad jis netiesiogiai įsigytų „Luminor Lizingas“, UAB, įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc., ir valdymo įmonės „Luminor investicijų valdymas“, UAB, įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, peržengiančią 50 proc.

Taip pat neprieštarauta, kad „Luminor Bank AS“ tiesiogiai įsigytų valdymo įmonės „Luminor investicijų valdymas“, UAB, įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, peržengiančią 50 proc. ir „Luminor Lizingas“, UAB, įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Pritarta investicinio fondo „DIFF Fund I“ taisyklėms
Atsižvelgdama į UAB „DIFF Assets“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „DIFF Fund I“ taisyklėms.

Pritarta „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ taisyklėms
Atsižvelgdama į UAB „INVL Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė šios bendrovės valdomo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ taisyklėms.

Leido pakeisti „Novus Strategic Fund“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Novus Asset Management“ prašymą, leido šiai bendrovei pakeisti jos valdomo sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ taisykles.

UAB „Bitkointa“ įrašyta į Valiutos keityklos operatorių sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Bitkointa“ prašymą, įrašė šią bendrovę į Valiutos keityklos operatorių sąrašą.

Gairės dėl supaprastinto ir sustiprinto deramo klientų tikrinimo
Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija bei Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija 2018 m. sausio 4 d. priėmė bendras gaires, skirtas kovai su pinigų plovimo ir teroristų finansavimu. Jose išdėstyta, į kokius veiksnius finansų rinkos dalyviai turėtų atsižvelgti vertindami su verslo santykiais arba pavieniais sandoriais susijusią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką. Jose taip pat išdėstyta, kaip įmonės pagal nustatytą riziką turėtų rinktis priemones klientų tapatybei nustatyti.

Šiomis gairėmis vadovausis Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, jų nuostatos bus taikomos mūsų šalyje įsteigtoms kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, valiutų keityklų, sutelktinio finansavimo ir tarpusavio skolinimo platformų operatoriams, gyvybės draudimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir brokeriams, finansų maklerio ir valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms, depozitoriumui ir užsienio valstybių atitinkamų subjektų filialams, įsteigtiems Lietuvoje, taip pat elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, kurių buveinė yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje, teikiančioms paslaugas mūsų šalyje per tarpininkus.

Pritarta gairėms dėl informacijos apie mokėtoją / gavėją nustatymo ir lėšų pervedimo, kai jos trūksta arba ji neišsami
Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija 2018 m. sausio 16 d. priėmė bendras gaires dėl priemonių, kurių turėtų imtis mokėjimo paslaugų teikėjai, kad nustatytų, ar netrūksta informacijos apie mokėtoją ar gavėją, ir procedūrų, kurias jie turėtų įdiegti, kai trūksta reikalaujamos informacijos. Šiomis gairėmis vadovausis Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, jų nuostatos bus taikomos Lietuvoje įsteigtiems bankams, elektroninių pinigų, mokėjimo, pašto pinigų persiuntimo sistemų įstaigoms, įstatymų nustatyta tvarka turinčioms teisę teikti mokėjimo paslaugas.