Lietuvos bankas
2021-02-25
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba patvirtino Luminor III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimus, leido įsigyti UAB „Seven Seas Europe“ ir  UAB Craftsoft akcijų ir balsavimo teisių dalį, pritarė „CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND“ taisyklėms.

Patvirtinti Luminor III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimai
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į Luminor investicijų valdymas, UAB, prašymą, vasario 22 d. patvirtino šios bendrovės valdomų papildomo savanoriško (III pakopos) pensijų kaupimo fondų „Luminor pensija 1 plius“, „Luminor pensija 2 plius“, „Luminor pensija 3 plius“, „Luminor pensija darbuotojui 1 plius“, „Luminor pensija darbuotojui 2 plius“ taisyklių pakeitimus.

Leista įsigyti UAB „Seven Seas Europe“ akcijų ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos bankas gavo Seven Seas Global Holding Limited prašymą dėl elektroninių pinigų įstaigos UAB „Seven Seas Europe“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Finansų rinkos priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad Seven Seas Global Holding Limited netiesiogiai įsigytų UAB „Seven Seas Europe“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 50 proc.

Neprieštarauta UAB Craftsoft akcijų ir balsavimo teisių dalies įsigijimui
Lietuvos bankas gavo J2S Investments Limited prašymą dėl vartojimo kredito davėjo UAB Craftsoft akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Finansų rinkos priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad minėta bendrovė įsigytų UAB Craftsoft įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Pritarta „CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND“ taisyklėms
Atsižvelgusi į UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ prašymą ir įvertinusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND“ taisyklėms.