Lietuvos bankas
2023-04-24
11

Atšaukti „Paysera LT“, UAB, veiklos apribojimai
Lietuvos bankas, įvertinęs, kad elektroninių pinigų įstaiga „Paysera LT“, UAB, ėmėsi veiksmų stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, panaikino įstaigai taikytus veiklos apribojimus. 

Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į įstaigos pateiktą informaciją, kaip buvo šalinami nustatyti trūkumai, ir į nepriklausomo išorės auditoriaus ataskaitą. Vis dėlto Lietuvos bankas rekomendavo „Paysera LT“, UAB, per 2024 m. pirmąjį ketvirtį atlikti išsamų vidaus kontrolės sistemos elementų veiksmingumo vertinimą.

Pritarta Luminor pensijų fondų taisyklių pakeitimams
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į Luminor investicijų valdymas UAB prašymą, patvirtino šios bendrovės valdomų papildomo savanoriško (III pakopos) pensijų kaupimo fondų „Luminor pensija 1 plius“, „Luminor pensija 2 plius“ ir „Luminor pensija 3 plius“ taisyklių pakeitimus.

Pritarta Evernord Bond Fund taisyklėms
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į valdymo įmonės Evernord Asset Management UAB prašymą, ir įvertinęs pateiktą informaciją, pritarė jos steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo Evernord Bond Fund taisyklėms. Numatoma, kad šis fondas investuos į įvairių šalių vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

Papildyti viešieji sąrašai
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į bendrovių prašymus, įrašė:

  • Kredu UAB į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą;
  • UAB Aria Investments į Viešąjį priklausomų tarpininkų sąrašą.

Vadovausis ESMA gairėmis
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Market Authority, ESMA) 2023 m. kovo 8 d. priimtomis Gairėmis dėl standartinių formų, formatų ir šablonų, skirtų prašyti leidimo administruoti paskirstytojo registro technologijos (PRT) rinkos infrastruktūrą (ESMA70-460-213). Gairėmis siekiama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią Europos finansų priežiūros institucijų sistemos priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2022/858 taikymą. Gairėmis turėtų vadovautis subjektai, prašantys specialių leidimų administruoti PRT rinkos infrastruktūrą.