Lietuvos bankas
2015-04-14
11

Palangos kredito unijai – laikini apribojimai; leista jungti UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomus II pakopos pensijų fondus; draudimo įmonėms sumažinta maksimali techninė palūkanų norma; UAB „Bendras finansavimas“ įrašyta į vartojimo kredito davėjų sąrašą

Palangos kredito unijai – laikini apribojimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba apsvarstė Palangos kredito unijos inspektavimo rezultatus ir, atsižvelgusi į nustatytus veiklos trūkumus, laikinai, kol pašalins teisės aktų pažeidimus, nustatė jai tam tikrus apribojimus priimant naujus terminuotuosius indėlius.

Be to, kredito unija įpareigota iki 2015 m. balandžio 30 d. parengti ir pateikti Priežiūros tarnybai kredito unijos veiklos tęstinumo planą ir inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir kredito unijos veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą.

Leista jungti UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomus II pakopos pensijų fondus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „DNB investicijų valdymas“ prašymą ir susijusius dokumentus, leido jungti šios įmonės valdomus II pakopos pensijų fondus: „ERGO Konservatyvusis“ prijungiamas prie „DNB pensija 1“, o „ERGO Balans“ – prie „DNB pensija 3“.

Jungiamų pensijų fondų investavimo strategijos, investavimo rizikos ir atskaitymų dydžiai yra vienodi. Toliau veiklą vykdysiančių „DNB pensija 1“ ir „DNB pensija 3“ fondų taisyklėse numatytos labai panašios ir prijungiamų pensijų fondų dalyvių padėties nebloginančios teisės ir pareigos.

Prijungiamų fondų dalyviai 3 mėnesius nuo informacijos apie fondų jungimą gavimo dienos turės teisę be papildomų mokesčių pereiti į kitą valdymo įmonės ar kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą.

UAB „DNB investicijų valdymas“ II pakopos pensijų fondų „ERGO Konservatyvusis“ bei „ERGO Balans“ valdymo įmone tapo 2014 m. lapkričio 13 d., kai iš „ERGO Life Insurance SE“ perėmė teises ir pareigas, kylančias iš pensijų kaupimo sutarčių.  

 Draudimo įmonėms sumažinta maksimali techninė palūkanų norma

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nuo 1,31 iki 1,06 proc. sumažino maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko draudimo įmonės, formuodamos techninius atidėjinius.

Sprendimas padarytas atsižvelgiant į tai, kad, naujausiais Eurostato (ES statistikos tarnybos) paskelbtais euro zonos šalių vyriausybių vertybinių popierių pajamingumo duomenimis, perskaičiuota maksimali techninė palūkanų norma sumažėjo daugiau nei 0,1 proc. p.

Mažų palūkanų normų aplinka ir jų mažėjimo tendencija techniškai didina gyvybės draudikų įsipareigojimus.

Priežiūros institucija maksimalią techninę palūkanų normą nustato kiekvieną ketvirtį.

Nuoroda statistikos skiltyje: http://www.lb.lt/mtpn

UAB „Bendras finansavimas“ įrašyta į vartojimo kredito davėjų sąrašą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Bendras finansavimas“ prašymą, nusprendė ją įrašyti į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.