Lietuvos bankas
2015-04-14
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „DNB investicijų valdymas“ prašymą ir susijusius dokumentus, leido jungti šios įmonės valdomus II pakopos pensijų fondus: „ERGO Konservatyvusis“ prijungiamas prie „DNB pensija 1“, o „ERGO Balans“ – prie „DNB pensija 3“.

Jungiamų pensijų fondų investavimo strategijos, investavimo rizikos ir atskaitymų dydžiai yra vienodi. Toliau veiklą vykdysiančių „DNB pensija 1“ ir „DNB pensija 3“ fondų taisyklėse numatytos labai panašios ir prijungiamų pensijų fondų dalyvių padėties nebloginančios teisės ir pareigos.

Prijungiamų fondų dalyviai 3 mėnesius nuo informacijos apie fondų jungimą gavimo dienos turės teisę be papildomų mokesčių pereiti į kitą valdymo įmonės ar kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą.

UAB „DNB investicijų valdymas“ II pakopos pensijų fondų „ERGO Konservatyvusis“ bei „ERGO Balans“ valdymo įmone tapo 2014 m. lapkričio 13 d., kai iš „ERGO Life Insurance SE“ perėmė teises ir pareigas, kylančias iš pensijų kaupimo sutarčių.