Lietuvos bankas
2021-04-02
11

Lietuvos bankas, prižiūrėdamas šalies finansų rinką, vis dažniau taiko priežiūros priemonę vizitus. Jie skiriasi nuo įprastų patikrinimų: vizitų tema konkreti ir siaura, jie yra trumpesni ir jų tikslas yra surinkti informaciją apie rinkos dalyvį, vertinti jo veiklą teikiant pagalbą šio subjekto veiklai tobulinti. 

„Vizitai skirti konstruktyviam bendradarbiavimui su rinkos dalyviais palaikyti, jie primena vidaus auditą, skirti konsultacijoms ir dalytis gerąja praktika. Tai padeda ir priežiūros institucijai geriau suprasti šalies finansų rinką ir vertinti vyraujančias tendencijas bei iššūkius“, – sako Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina.

Nuo 2018 m., kai buvo pradėta taikyti ši priežiūros forma, iki dabar su vizitais lankytasi vienuolika kartų. Daugiausia (5 kartus) Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos specialistai lankėsi pensijų kaupimo bendrovėse (UAB „SEB investicijų valdymas“, UAB „Swedbank investicijų valdymas“, UAB „INVL Asset Management“, Luminor investicijų valdymas UAB ir UAGDPB „Aviva Lietuva“). Daugiausia dėmesio jie skyrė informacijos apie pensijų fondų turto investavimo procesą analizei ir vertinimui. Vizitų metu buvo aptariami pensijų kaupimo bendrovių naudojamos priemonės, kuriomis užtikrinama investavimo proceso kokybė, analizuojamos rizikos ir kontrolės procedūros, vertinama, ar vykdomi procesai atitinka teisės aktų bei vidinių tvarkos aprašų reikalavimus, diskutuojama veiklos tobulinimo klausimais.

Remiantis vizitų rezultatais, padaryta išvada, kad pensijų kaupimo bendrovės turi tinkamai parengtus dokumentus, juose aprašyti investicinių sprendimų priėmimo ir vykdymo, kontrolės ir rizikos valdymo procesai, jais bendrovės vadovaujasi. Lietuvos bankas teigiamai įvertino visų penkių pensijų kaupimo bendrovių veiklą ir pateikė rekomendacijas kiekvienai iš jų, siekdamas užtikrinti geriausią rinkos praktiką.

Šiemet numatyti mažiausiai du vizitai pas finansų rinkos dalyvius.