Lietuvos bankas
2021-01-14
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba šiemet numato patikrinti, kaip įstatymų reikalavimų laikosi 35 finansų rinkos dalyviai. Gausesniam nei ankstesniais metais patikrinimų skaičiui poveikį turi sparčiai didėjantis prižiūrimų subjektų skaičius. 

„Patikrinimų spektrą ir sritis nustatėme atsižvelgę į finansų rinkos raidą ir tendencijas bei klausimus, kur įžvelgiame daugiausia galimų rizikų ar klaidų galimybių. Daugiausia dėmesio skirsime pinigų plovimo prevencijai – toliau kryptingai siekiame stiprinti mūsų sektoriaus atsparumą šiai rizikai ir jos keliamoms neigiamoms pasekmėms šalies ekonomikai ir reputacijai“, – sako Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina.

Pagal planą Lietuvos banko specialistai numato patikrinti 18 elektroninių pinigų įstaigų, 6 bankus, 2 kredito unijas, 2 emitentus, 2 sutelktinio finansavimo platformų operatorius, po 2 draudimo ir valdymo įmones, 1 vartojimo kredito davėją. Su patikrinimo planu galima susipažinti čia (112 KB download icon). Dažniausiai numatoma tikrinti, kaip bendrovės valdo rizikas, kaip laikosi vidaus kontrolės, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kitų reikalavimų, kaip užtikrina paslaugų kokybę.

Be tikslinių inspektavimų, tyrimų ir dokumentinės analizės, Finansų rinkos priežiūros tarnybos specialistai vyks ir su vizitais, kurių metu rinks informaciją ir teiks finansų rinkos dalyviams konsultacijas bei metodinę pagalbą.

Be planinių patikrinimų, reaguodamas į finansų rinkos dalyvių veiklos pokyčius ar skundus, atsižvelgdamas į rizikas Lietuvos bankas atlieka ir patikrinimus be išankstinio perspėjimo. Be to, taip pat galimi Europos Centrinio Banko tiesiogiai prižiūrimų bankų inspektavimai (atliekami kartu su Europos Centrinio Banko ekspertais).

Planinių patikrinimų planus Lietuvos bankas skelbia nuo 2017 m. Tuo siekiama užtikrinti sklandesnį ir konstruktyvesnį priežiūros institucijos ir finansų rinkos dalyvių bendradarbiavimą. Išankstinis inspektavimų paskelbimas kartu yra ir prevencinė priemonė – finansų įstaigos iš anksto vertina galimus veiklos trūkumus, juos šalina. Dėl to inspektavimo ir patikrinimo procesas vyksta kur kas sparčiau ir efektyviau.

2021 m. finansų rinkos dalyvių patikrinimų planas (112 KB download icon)