Lietuvos bankas
2017-11-20
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba kuria naują priežiūros formą – vizitus, kurių metu rinktų informaciją ir teiktų finansų rinkos dalyviams konsultacijas bei metodinę pagalbą.

„Šie vizitai – tai draugiškos priežiūros dalis, tikimės, kad jie padėtų efektyviau vertinti padėtį šalies finansų rinkoje. Nagrinėdami jos tendencijas, analizuojame įvairius aspektus, įskaitant rizikas. Manome, kad tokia forma, kai rinkos dalyviai priežiūros specialistus vertintų kaip konsultantus, skatintų glaudesnį bendradarbiavimą, kuris būtų naudingas abiem pusėms“, – sako Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Mindaugas Šalčius.

Numatoma, kad vizitų metu Lietuvos banko specialistai rinks informaciją apie įmonės veiklą, ją analizuos, sistemins ir vertins. Esant poreikiui konsultuos ir teiks metodinę pagalbą. Vizitas truktų ne ilgiau kaip penkias darbo dienas.

Šią iniciatyvą Lietuvos banko Priežiūros tarnyba rinkos dalyviams pristatė šių metų lapkričio pradžioje. Vizitų organizavimo tvarka ir kiti aspektai aprašyti nuostatuose, kuriuos dar turės patvirtinti Lietuvos banko valdyba.

Siekis sukurti pažangią ir patrauklią finansų sektoriaus reguliacinę ir priežiūrinę aplinką yra viena iš strateginių Lietuvos banko 2017–2020 m. veiklos krypčių.