Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000010

Įmonės kodas: 110707135

LEI kodas: 5493001IOWSPIYMXRA82

PVM mokėtojo kodas: LT107071314

Licencijų sąrašas:
Draudimo veiklos licencija ( galioja nuo: 1995-06-02 )

Administracijos vadovas (-ė): Bogdan Benczak

Kategorija: LR licencijuota draudimo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 268 30 51, Faks. Nr. (8 5) 268 30 55

El. paštas: [email protected]

Nuoroda į priklausomų tarpininkų sąrašą: www.ergo.lt/apie-ergo/draudimo-agentai-ir-papildomos-draudimo-veiklos-tarpininkai/

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2016-05-05 gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2020-04-01 gyvybės draudimas
2017-10-11 ne gyvybės draudimas Kita
2016-09-07 ne gyvybės draudimas Kita
2018-09-19 ne gyvybės draudimas Kita
2018-11-28 gyvybės draudimas
2018-12-19 gyvybės draudimas
2017-07-26 ne gyvybės draudimas Kita
2018-10-31 ne gyvybės draudimas Kita
2020-06-10 gyvybės draudimas
2017-04-04 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2018-12-19 ne gyvybės draudimas Kita
2018-02-28 ne gyvybės draudimas Kita
2016-06-08 gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2014-08-28 Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalis, 3 dalies 4 ir 5 punktai, 4 dalies 1 punktas, 46 straipsnio 5 dalis, Pensijų kaupimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalis, Privalomų nurodymų dėl asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikių nustatymo, siūlomo produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvybės draudimo sutarties sąlygas, patvirtintų Draudimo priežiūros komisijos 2010 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. N-196, 7, 9-12 punktai

Bauda: 28962 €