Lietuvos bankas

Įmonės kodas: 110707135

LEI kodas: 5493001IOWSPIYMXRA82

PVM mokėtojo kodas: LT107071314

Licencijų sąrašas:
Draudimo veiklos licencija (galioja nuo: 1995-06-02)

Administracijos vadovas (-ė): dr. Kęstutis Bagdonavičius

Kategorija: Draudimo įmonės, licencijuotos LR

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 268 30 51, Faks. Nr. (8 5) 268 30 55

El. paštas: info-life@ergo.lt

Nuoroda į priklausomų tarpininkų sąrašą: www.ergo.lt/apie-ergo/priklausomi-draudimo-tarpininkai/

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2017-07-26 ne gyvybės draudimas Kita
2018-02-28 ne gyvybės draudimas Kita
2016-05-05 gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2017-10-11 ne gyvybės draudimas Kita
2016-06-08 gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2017-04-04 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2016-09-07 ne gyvybės draudimas Kita
Sprendimo priėmimo data Poveikio priemonės skyrimo teisinis pagrindas Poveikio priemonė
2014-08-28 Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 9 str. 1 d., 3 d. 4 ir 5 p., 4 d. 1 p., 46 str. 5 d. Pensijų kaupimo įstatymo 4 str. 4 d. Privalomų nurodymų dėl asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikių nustatymo, siūlomo produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvybės draudimo sutarties sąlygas, patvirtintų Draudimo priežiūros komisijos 2010 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. N-196 7, 9, 10, 11 ir 12 p.

Bauda: 28962 €