Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000010

Licencijų sąrašas:
Draudimo veiklos licencija ( galioja nuo: 1995-06-02 )

www.ergo.lt

Įmonės kodas:
110707135

LEI kodas:
5493001IOWSPIYMXRA82

PVM mokėtojo kodas:
LT107071314

Kategorija:
LR licencijuota draudimo įmonė

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius

Adresas:
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 268 30 51, Faks. Nr. (8 5) 268 30 55

El. paštas:
[email protected]

Nuoroda į priklausomų tarpininkų sąrašą:
www.ergo.lt/apie-ergo/draudimo-agentai-ir-papildomos-draudimo-veiklos-tarpininkai/

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2022-04-07 GYVYBĖS DRAUDIMAS PDF
2021-04-07 GYVYBĖS DRAUDIMAS Kita PDF
2020-06-10 GYVYBĖS DRAUDIMAS PDF
2020-04-01 GYVYBĖS DRAUDIMAS PDF
2018-12-19 NE GYVYBĖS DRAUDIMAS Kita PDF
2018-12-19 GYVYBĖS DRAUDIMAS PDF
2018-11-28 GYVYBĖS DRAUDIMAS PDF
2018-10-31 NE GYVYBĖS DRAUDIMAS Kita PDF
2018-09-19 NE GYVYBĖS DRAUDIMAS Kita PDF
2018-02-28 NE GYVYBĖS DRAUDIMAS Kita PDF
2017-10-11 NE GYVYBĖS DRAUDIMAS Kita PDF
2017-09-27 GYVYBĖS DRAUDIMAS Kita PDF
2017-07-26 NE GYVYBĖS DRAUDIMAS Kita PDF
2017-04-04 NE GYVYBĖS DRAUDIMAS Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) PDF
2016-09-07 NE GYVYBĖS DRAUDIMAS Kita PDF
2016-06-08 GYVYBĖS DRAUDIMAS Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) PDF
2016-05-05 GYVYBĖS DRAUDIMAS Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) PDF
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2014-08-28 Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalis, 3 dalies 4 ir 5 punktai, 4 dalies 1 punktas, 46 straipsnio 5 dalis, Pensijų kaupimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalis, Privalomų nurodymų dėl asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikių nustatymo, siūlomo produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvybės draudimo sutarties sąlygas, patvirtintų Draudimo priežiūros komisijos 2010 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. N-196, 7, 9-12 punktai

Bauda : 28962 €