Lietuvos bankas
2018-01-10
11

Įsigalioja atlygio politikos ir praktikos gairės
Nuo 2018 m. sausio 13 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikdama finansų rinkos dalyvių priežiūrą, vadovausis Europos bankininkystės institucijos Gairėmis dėl atlygio politikos ir praktikos, susijusios su mažmeninės bankininkystės produktų ir paslaugų pardavimu ir teikimu (EBA/GL/2016/06).

Jose nustatyti bendrieji atlygio politikos ir praktikos principai, kurių turėtų laikytis visi Lietuvoje siūlantys ir teikiantys vartotojams bankininkystės produktus bei paslaugas: kredito įstaigos (bankai, kredito unijos), kredito davėjai, kredito tarpininkai, mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos.

Formuodamos atlygio politiką, įstaigos turėtų atsižvelgti ne tik į darbuotojų skatinimą, bet ir į vartotojų teises bei interesus. Darbuotojų atlygis neturėtų priklausyti vien tik nuo pasiekto kiekybinio rodiklio (pavyzdžiui, pasiūlytų bankininkystės produktų ir paslaugų kiekio). Taip pat atlygio politika neturi skatinti darbuotojų siūlyti produktą, kuris mažiau atitinka kliento poreikius, tačiau įstaigai atneša didesnį pelną. Įstaigos turėtų informuoti darbuotojus apie taikomą atlygio politiką ir praktiką prieš leidžiant jiems siūlyti bankininkystės produktus ar paslaugas vartotojams. Rekomenduojama, kad įstaigos peržiūrėtų savo atlygio politiką ne rečiau kaip kartą per metus. 

Leido pakeisti „Prudentis Quantitative Value Fund“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Prudentis“ prašymą, leido pakeisti šios bendrovės valdomo atvirojo suderintojo investicinio fondo „Prudentis Quantitative Value Fund“ taisykles. Tarp pakeitimų – tikslinamas investuotinų įmonių sąrašo sudarymo periodiškumas, pozicijų svorių ir jų laikymo trukmės galimų korekcijų sąlygos, mažinamas valdymo mokestis.

Leido pakeisti ,,INVL Baltic Real Estate“ įstatus
Atsižvelgdama į valdymo įmonės UAB ,,INVL Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės ,,INVL Baltic Real Estate“ įstatus.

UAB „Palankus kursas“ įrašytas į Valiutos keityklos operatorių sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Palankus kursas“ prašymą ir išnagrinėjusi kartu su juo pateiktus dokumentus, įrašė šią bendrovę į Valiutos keityklos operatorių sąrašą.

Pritarta ERGO Life Insurance SE valdybos nario kandidatūrai
Atsižvelgdama į ERGO Life Insurance SE prašymą ir išnagrinėjusi kartu su juo pateiktus dokumentus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Bogdano Benczako, ketinančio eiti bendrovės valdybos nario pareigas, kandidatūrai.

SOLLO, UAB, įtrauktas į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į elektroninių pinigų įstaigos „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB, prašymą ir išnagrinėjusi kartu su juo pateiktus dokumentus, įtraukė šios bendrovės tarpininką SOLLO, UAB, į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

UAB „Paskolų garantas“ išbrauktas iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo  
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į vartojimo kredito davėjo UAB „Paskolų garantas“ prašymą, išbraukė šią bendrovę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.