Lietuvos bankas
2013-06-26

Patvirtintas AB „Invalda LT“ privalomo oficialaus siūlymo cirkuliaras; Biržos ir Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo pateikti taisyklių pakeitimai pripažinti suderintais; leista pakeisti ERGO Life Insurance SE valdomų II pakopos pensijų fondų taisykles; leista pakeisti UAB „Lords LB Asset Management“ valdomo investicinio fondo taisykles

Patvirtintas AB „Invalda LT“ privalomo oficialaus siūlymo cirkuliaras

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė patvirtinti sutartinai veikiančių asmenų UAB „LBJ Investments“, UAB „Lucrum investicija“, Irenos Onos Mišeikienės, Dariaus Šulnio, Ilonos Šulnienės, Tatjanos Šulnienės, Alvydo Banio, Indrės Mišeikytės, Gretos Mišeikytės-Myers pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Invalda LT“ likusioms paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, mokant už vieną akciją 2,355 EUR.

Biržos ir Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo pateikti taisyklių pakeitimai pripažinti suderintais

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB NASDAQ OMX Vilnius ir AB „Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo“ prašymus, pripažino suderintomis AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisykles su pakeitimais ir papildymais bei AB „Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo“ įmokų nustatymo ir mokėjimo taisykles su pakeitimais ir papildymais. Taip pat pripažinta suderinta AB NASDAQ OMX Vilnius listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarka bei AB NASDAQ OMX Vilnius nariams taikomų įmokų ir jų mokėjimo tvarka.

Pakeitimai ir papildymai parengti, siekiant suvienodinti šių taisyklių nuostatas visose Baltijos šalių vertybinių popierių biržose ir depozitoriumuose, taip pat didinti akcijų likvidumą Lietuvos vertybinių popierių rinkoje.

Leista pakeisti ERGO Life Insurance SE valdomų II pakopos pensijų fondų taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi ERGO Life Insurance SE prašymą, patvirtino šios įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų „ERGO KONSERVATYVUSIS“ ir „ERGO BALANS“ taisyklių pakeitimus.

Taisyklių pakeitimais mažinami maksimalūs atskaitymų iš pensijų fondų turto dydžiai. Taip pat numatyta galimybė fondų dalyviams, pasirašiusiems sutartis iki 2012 m. gruodžio 31 d., sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą, raštu pranešus bendrovei iki 2013 m. rugsėjo 1 d. Šiuo laikotarpiu taip pat bus galima raštu kreiptis į bendrovę ir pateikti sutikimą į fondą mokėti papildomą pensijų įmoką savo lėšomis, tačiau šią teisę turi tik dalyviai, sudarę pensijų kaupimo sutartis iki 2012 m. pabaigos.

Visi pakeitimai susiję su Pensijų kaupimo įstatymo (įsigaliojusio 2012 m. lapkričio 24 d.), Pensijų sistemos reformos ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymų pakeitimais (įsigaliojusiais 2013 m. sausio 1 d.).

Leista pakeisti UAB „Lords LB Asset Management“ valdomo investicinio fondo taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Lords LB Asset Management“ valdomo uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund III“ taisykles.