Lietuvos bankas
2023-12-01
11

BENKER UAB atšaukti veiklos apribojimai, skirta bauda
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga BENKER UAB (ankstesnis pavadinimas – BEM Europe UAB) nuo 2022 m. gruodžio pabaigos iki 2023 m. rugsėjo pabaigos nesilaikė nuosavo kapitalo reikalavimų, kurių privalo laikytis nuolat. Dėl šio pažeidimo spalio pradžioje Lietuvos bankas buvo sustabdęs BENKER UAB išduotos elektroninių pinigų įstaigos licencijos galiojimą. Kadangi įstaiga pažeidimą ištaisė, centrinis bankas atšaukė veiklos apribojimus, tačiau skyrė 27 tūkst. Eur baudą.   

Už pasinaudojimą viešai neatskleista informacija – 20 tūkst. Eur bauda
Lietuvos bankas nustatė, kad vienos bendrovės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, darbuotoja J. S. pasinaudojo viešai neatskleista informacija, kurią sužinojo vykdydama tarnybines pareigas. Taip ji įgijo nesąžiningą pranašumą ir savo veiksmais pažeidė Piktnaudžiavimo rinka reglamentą

Pagal užimamas pareigas J. S. buvo įtraukta į viešai neatskleistą informaciją žinančių darbuotojų sąrašą. Emitentas informavo šiuos asmenis, kokie apribojimai pagal Piktnaudžiavimo rinka reglamentą jiems taikomi, įskaitant ir tai, kad, žinant viešai neatskleistą informaciją, draudžiama rekomenduoti, siūlyti ar skatinti kitą asmenį įsigyti vertybinių popierių. Tuo tarpu Lietuvos banko tyrimo metu nustatyta, kad J. S., žinodama viešai neatskleistą informaciją, paskatino trečiuosius asmenis įsigyti bendrovės akcijų už daugiau nei 20 tūkst. Eur. 

Įvertinęs pažeidimą, Lietuvos bankas skyrė J. S. 20 tūkst. Eur baudą.

Pritarė ERGO Life Insurance SE ir „SB draudimas” teiktoms kandidatūroms  
Atsižvelgęs į prašymus ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė:

  • Ljubov Jaufmann, pretenduojančios eiti ERGO Life Insurance SE valdybos narės pareigas, kandidatūrai;
  • Tomo Varenbergo kandidatūrai į gyvybės draudimo UAB „SB draudimas” valdybos nario ir pirmininko pareigas, Donato Savicko ir Algimanto Gaulios kandidatūroms į gyvybės draudimo UAB „SB draudimas” valdybos nario pareigas bei Rasos Kasperavičiūtės kandidatūrai į gyvybės draudimo UAB „SB draudimas” direktoriaus pareigas.

Pritarta „Nextury Artificial Intelligence Fund“ taisyklėms
Atsižvelgęs į UAB „Lighthouse Asset Management“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė šios valdymo įmonės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Nextury Artificial Intelligence Fund“ taisyklėms. 

Atsižvelgta į UAB „INVL Asset Management“ prašymą
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, neprieštaravo šios bendrovės valdomų tikslinės grupės pensijų fondų ir turto išsaugojimo pensijų fondo investavimo strategijų pakeitimams.

Papildytas Draudimo brokerių įmonių sąrašas
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB „Drausfera“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, įrašė šią bendrovę į Draudimo brokerių įmonių sąrašą.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.