Draudimo veiklos licencija

Nr. 10 Data 1995-06-02
Įmonės informacija
Pavadinimas ERGO Life Insurance SE
Įmonės kodas 110707135
Sprendimo priėmėjas
Draudimo reikalų taryba prie Finansų ministerijos
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
savanoriškasis draudimas
draudimas ligos atvejui 2005-03-15 N-50 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 2005-03-15 N-50 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
gyvybės draudimo grupė, kiek nenumatyta Lietuvos Respublikos Draudimo Įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2-5 punktuose 2005-03-15 N-50 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui), grupė 2005-03-15 N-50 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
pensijų kaupimo veiklos grupė 2005-03-15 N-50 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija

VILNIUS