Lietuvos bankas
2018-08-22
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba vienai draudimo brokerių įmonei išdavė licenciją, kitai – panaikino, leido vieną kredito uniją prijungti prie kitos, pritarė draudimo bendrovių valdybos narių kandidatūroms, vienai bendrovei išdavė informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą.

Vienai draudimo brokerių įmonei licencija išduota, kitos – panaikinta
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba steigiamos uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Dexpert“ prašymu išdavė jai draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją, o uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „AM sprendimai“ prašymu panaikino šios draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą.

Leista reorganizuoti Varėnos kredito uniją
Alytaus ir Varėnos kredito unijų prašymu Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido reorganizuoti Varėnos kredito uniją prijungiant ją prie Alytaus kredito unijos.

Pritarta vadovų kandidatūroms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Sauliaus Jokubaičio, pretenduojančio eiti UAB „Bonum Publicum“ valdybos nario pareigas, Deivido Raipos, Nicolo Mucherlo ir Jaanuso Seppos, pretenduojančių eiti „Compensa Vienna Insurance Group“, akcinės draudimo bendrovės, valdybos narių pareigas, ir Mareko Ratniko, ketinančio eiti ERGO Life Insurance SE valdybos nario pareigas, kandidatūroms.

Priežiūros tarnyba taip pat leido Ernestui Jurevičiui eiti Jungtinės centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos nario pareigas.

UAB ,,Domestique Asset Management“ – informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimas
Atsižvelgdama į UAB ,,Domestique Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išdavė šiai bendrovei informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, veikiančius pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.