Lietuvos bankas
2014-08-28
11

Bendrovei Netfonds Holding ASA leista įsigyti AB banko „Finasta“, UAB „Finasta Asset Management“ ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijų paketus; draudimo įmonei ERGO Life Insurance SE skirta bauda už teisės aktų pažeidimus; išleidžiamas numizmatinių apyvartinių monetų rinkinys, skirtas litui

Bendrovei Netfonds Holding ASA leista įsigyti AB banko „Finasta“, UAB „Finasta Asset Management“ ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijų paketus.

Lietuvos banko valdyba nutarė neprieštarauti, kad Norvegijoje registruota bendrovė Netfonds Holding ASA įsigytų AB banko „Finasta“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti šį banką. Lietuvos banko valdyba taip pat neprieštarauja, kad bendrovė Netfonds Holding ASA įsigytų tokias UAB „Finasta Asset Management“ ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ kvalifikuotąsias įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, kad šios įmonės taptų patronuojamosiomis (dukterinėmis) įsigyjančio asmens įmonėmis.

Šie leidimai neteks galios, jei siūlomi įsigijimai nebus įgyvendinti iki 2015 m. vasario 28 d.

Draudimo įmonei ERGO Life Insurance SE skirta bauda už teisės aktų pažeidimus

Lietuvos banko valdyba skyrė 100 000 litų baudą gyvybės draudimo įmonei ERGO Life Insurance SE už įmonės inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus, kurie padaryti vykdant valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymo bei gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, veiklą.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad pagrindinė pensijų fondų turto valdymo funkcija – investicinių sprendimų priėmimas – šioje draudimo įmonėje buvo perduota vykdyti kitiems subjektams nesilaikant teisės aktų reikalavimų, nėra perduotų funkcijų veiksmingos stebėsenos ir kontrolės sistemos. Sudarant sutartis su pensijų kaupimo dalyviais, perėjusiais iš kitų pensijų kaupimo bendrovių, jiems nebuvo atskleidžiama pagal teisės aktus reikalaujama informacija.

Inspektavimo metu taip pat įvertinta bendrovės valdymo ir vidaus kontrolės sistema, draudimo, operacinės, rinkos rizikų valdymo sistema, pensijų fondų turto valdymas bei pensijų kaupimo sutarčių sudarymas ir administravimas, draudimo paslaugų teikimas, asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikio nustatymo vykdymas pagal teisės aktų reikalavimus, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Įmonė yra įsteigusi filialus Latvijoje ir Estijoje, jų veikla taip pat buvo tikrinama. Patikrinime dalyvavo Estijos priežiūros institucijos darbuotojai, jų tikrinta sritis – Estijos teisės aktų laikymasis filiale, pensijų kaupimo veikla, vartotojų apsauga.

Įmonė įpareigota pašalinti patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus pateikiant planą ir informuoti Lietuvos banko Priežiūros tarnybą iki 2015 m. vasario 28 d. apie pažeidimų ir trūkumų pašalinimą.

Draudimo įmonė ERGO Life Insurance SE informavo, kad jau pradėjo šalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

Išleidžiamas numizmatinių apyvartinių monetų rinkinys, skirtas litui

Lietuvos banko valdybos nutarimu šiemet bus išleista 4 000 numizmatinių apyvartinių monetų rinkinių, skirtų litui. Jie bus sudaryti iš 2014 m. laidos 10, 20 ir 50 ct, 1, 2 ir 5 Lt nominalų ir 1991 m. laidos 1, 2 ir 5 ct nominalų apyvartinių monetų blizgiu plokštumos ir reljefo paviršiumi (BU).

Lietuvos bankas jau yra išleidęs vienuolika numizmatinių apyvartinių monetų rinkinių: 1991, 2000, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, du 2013 ir vieną 2014 m. Šis rinkinys – dvyliktas.