Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000010

List of licenses:
Insurance activity licence ( valid from: 1995-06-02 )

www.ergo.lt

Company code:
110707135

LEI code:
5493001IOWSPIYMXRA82

VAT code:
LT107071314

Category:
Lithuanian insurance undertakings

Country:
Lithuania

Correspondence address:
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius

Address:
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius

Ph. 1887 (skambinant iš užsienio +370 5 2683222);

Email address:
[email protected]

Link to the list of tied intermediaries:
www.ergo.lt/apie-ergo/draudimo-agentai-ir-papildomos-draudimo-veiklos-tarpininkai/

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2014-08-28 Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalis, 3 dalies 4 ir 5 punktai, 4 dalies 1 punktas, 46 straipsnio 5 dalis, Pensijų kaupimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalis, Privalomų nurodymų dėl asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikių nustatymo, siūlomo produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvybės draudimo sutarties sąlygas, patvirtintų Draudimo priežiūros komisijos 2010 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. N-196, 7, 9-12 punktai

Fine : 28962 €