Lietuvos bankas
2014-08-28
11

Lietuvos banko valdyba skyrė 100 000 litų baudą gyvybės draudimo įmonei ERGO Life Insurance SE už įmonės inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus, kurie padaryti vykdant valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymo bei gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, veiklą.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad pagrindinė pensijų fondų turto valdymo funkcija – investicinių sprendimų priėmimas – šioje draudimo įmonėje buvo perduota vykdyti kitiems subjektams nesilaikant teisės aktų reikalavimų, nėra perduotų funkcijų veiksmingos stebėsenos ir kontrolės sistemos. Sudarant sutartis su pensijų kaupimo dalyviais, perėjusiais iš kitų pensijų kaupimo bendrovių, jiems nebuvo atskleidžiama pagal teisės aktus reikalaujama informacija.

Inspektavimo metu taip pat įvertinta bendrovės valdymo ir vidaus kontrolės sistema, draudimo, operacinės, rinkos rizikų valdymo sistema, pensijų fondų turto valdymas bei pensijų kaupimo sutarčių sudarymas ir administravimas, draudimo paslaugų teikimas, asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikio nustatymo vykdymas pagal teisės aktų reikalavimus, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Įmonė yra įsteigusi filialus Latvijoje ir Estijoje, jų veikla taip pat buvo tikrinama. Patikrinime dalyvavo Estijos priežiūros institucijos darbuotojai, jų tikrinta sritis – Estijos teisės aktų laikymasis filiale, pensijų kaupimo veikla, vartotojų apsauga.

Įmonė įpareigota pašalinti patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus pateikiant planą ir informuoti Lietuvos banko Priežiūros tarnybą iki 2015 m. vasario 28 d. apie pažeidimų ir trūkumų pašalinimą.

Draudimo įmonė ERGO Life Insurance SE informavo, kad jau pradėjo šalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.