Lietuvos bankas
2018-05-16
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino pensijų fondų taisyklių pakeitimus, leido įsigyti UAB „Mokilizingas“ ir dvylikai kredito unijų sumažinti pajinį kapitalą, pritarė ERGO Life Insurance SE valdybos nario kandidatūrai ir priėmė kitus sprendimus.

AB „Auga Group“ pagrįstai įpareigota iš naujo nustatyti UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis bendrovės įstatinio kapitalo, tikrąją vertę
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė „Auga Group“, AB (iki 2016 m. spalio 26 d. – AB „Agrowill Group“), skundą dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus duoto privalomo nurodymo. Juo AB „Agrowill Group“ įpareigota iš naujo nustatyti UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AB „Agrowill Group“ įstatinio kapitalo, tikrąją vertę pagal Akcinių bendrovių įstatymo bei Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus, įvertinant iki AB „Agrowill Group“ akcijų apmokėjimo UAB „eTime invest“ akcijomis dienos buvusias reikšmingas aplinkybes, kad UAB „eTime invest“ tikroji vertė atitiktų trečiojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto „Verslo jungimai“ reikalavimus, o nustačius, kad AB „Agrowill Group“ akcijos yra nevisiškai apmokėtos, ne vėliau nei iki 2016 m. gegužės 1 d. retrospektyviai ištaisyti susidariusią situaciją pagal teisės aktų reikalavimus. Už privalomų Lietuvos banko nurodymų nevykdymą „Auga Group“, AB, 2016 ir 2017 m. buvo skirtos atitinkamai 3 000 ir 14 000 Eur dydžio baudos. Skundą dėl likusių ginčijamų sprendimo dalių (dėl įspėjimo skyrimo ir įpareigojimo retrospektyviai ištaisyti 2015 m. metines finansines ataskaitas) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas grąžino nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui.

Patvirtino pensijų fondų taisyklių pakeitimus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „INVL Asset Management“ prašymą, patvirtino šios bendrovės valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų (INVL III akcijų, INVL STABILO III 58+, INVL MEDIO III 47+, INVL EXTREMO III 16+ ir „Swedbank papildomos pensijos fondas“) taisyklių pakeitimus.

Sprendimas dėl „Diversified RE Fund“
Atsižvelgusi į UAB „Orion Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtam investiciniam fondui „Diversified RE Fund“, kurį valdo UAB „Orion Asset Management“, netaikyti reikalavimo investuoti ne daugiau kaip 30 proc. fondo turto į vieno emitento akcijas. Šis leidimas galioja iki 2019 m. balandžio 30 d.

Leido įsigyti UAB „Mokilizingas“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į Estijoje registruotos bendrovės AS Inbank prašymą ir išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, neprieštaravo, kad ši bendrovė įsigytų 100 proc. UAB „Mokilizingas“ akcijų ir balsavimo teisių dalį.

Pritarta ERGO Life Insurance SE valdybos nario kandidatūrai
Atsižvelgdama į ERGO Life Insurance SE prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Tado Dovbyšo, ketinančio eiti ERGO Life Insurance SE valdybos nario pareigas, kandidatūrai.

Leista eiti Jungtinės centrinės kredito unijos Vidaus audito tarnybos vadovės pareigas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į Jungtinės centrinės kredito unijos prašymą, leido Jolitai Rutkauskaitei eiti šios centrinės kredito unijos Vidaus audito tarnybos vadovės pareigas.

Leista sumažinti pajinį kapitalą
Prašydamos sumažinti pajinį kapitalą, į Lietuvos banką kreipėsi kredito unijos „Saulėgrąža“, Skuodo bankelis, ,,Taupa“, „Tikroji viltis“ bei Akademinė, Joniškio, Kretingos, Mažeikių, Naftininkų, Plungės, Sedos ir Širvintų kredito unijos. Savo prašymus jos pagrindė poreikiu atsiskaityti su savo nariais, 2017 m. pateikusiais prašymus grąžinti jų pajinius įnašus už papildomus pajus ar nusprendusiais pasitraukti iš kredito unijų. 

Lietuvos bankas, įvertinęs, kad pajinio kapitalo sumažinimas nesukels grėsmės kredito unijų veiklos stabilumui ir patikimumui, leido joms sumažinti pajinį kapitalą tokiomis sumomis: kredito unijai „Saulėgrąža“ – 4 596,08, kredito unijai Skuodo bankelis – 724, kredito unijai ,,Taupa“ – 4 538,16, kredito unijai „Tikroji viltis“ – 3 640,88, Akademinei kredito unijai – 19 568,74, Joniškio kredito unijai – 1 621,76, Kretingos kredito unijai – 5 110,90, Mažeikių kredito unijai – 494,4, Naftininkų kredito unijai – 116,88, Plungės kredito unijai – 779,28, Sedos kredito unijai – 202,72, Širvintų kredito unijai – 1 042,60 Eur.