Lietuvos bankas
2014-12-11
11

Suderinti AB „Nasdaq OMX Vilnius“ įmokų mokėjimo tvarka bei Narystės ir prekybos taisyklių pakeitimai; skiriamas naujas „ERGO Life Insurance SE“ valdybos narys; pakeistos UAB „Dovre Forvaltning“ valdomų fondų taisyklės;  UAB „Lords LB Asset Management“ steigia du naujus investicinius fondus; UAB ,,Polenera“ ir UAB ,,INTERNOTA“ įrašytos į viešąjį vartojimo kredito sąrašą; UAGDPB „Aviva Lietuva“ įpareigota ištaisyti trūkumus; trigubai didinamas EDRAUDA, UADBB, įstatinis kapitalas

Suderinti AB „Nasdaq OMX Vilnius“ įmokų mokėjimo tvarka bei Narystės ir prekybos taisyklių pakeitimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suderino AB „NASDAQ OMX Vilnius“ Listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarkos bei AB „NASDAQ OMX Vilnius“ Narystės ir prekybos taisyklių pakeitimus bei papildymus.

Įmokų tvarkos pakeitimai susiję su euro įvedimu: nurodytos įmokos litais perskaičiuojamos pagal nustatytą kursą į eurus. Narystės ir prekybos taisyklių pakeitimai susiję su numatomu įmonių obligacijų įtraukimu į alternatyviąją AB „Nasdaq OMX Vilnius“ „First North“ rinką ir siekiant jas suderinti su NASDAQ OMX Šiaurės šalių biržų prekybos taisyklėmis.  

Skiriamas naujas „ERGO Life Insurance SE“ valdybos narys

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Tarmo Kolo (Tarmo Koll) kandidatūrai į draudimo bendrovės „ERGO Life Insurance SE“ valdybos nario pareigas. Tarmas Kolas dokumentų Lietuvos bankui pateikimo metu ėjo vyriausiojo aktuaro pareigas Estijos Respublikos draudimo bendrovėse „Ergo Insurance SE“ ir „D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS“.

Pakeistos UAB „Dovre Forvaltning“ valdomų fondų taisyklės

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti dviejų UAB„Dovre Forvaltning“ valdomų suderintųjų investicinių fondų taisykles. Fonduose „Dovre Inside Nordic“ ir „Dovre Baltic Sea“ patikslinta sutarčių ir paraiškų sudarymo tvarka, atsisakyta investicinių vienetų įsigijimo mokesčio, atlikti su euro įvedimu susiję pakeitimai.

UAB „Lords LB Asset Management“ steigia du naujus investicinius fondus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB „Lords LB Asset Management“ steigiamų informuotiesiems investuotojams skirtų uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinių fondų „Lords LB Baltic Fund IV“ ir „Lords LB Baltic Small Cap Fund“ taisyklėms.

UAB „Lords LB Asset Management“ iki šiol valdė šešis pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą įsteigtus profesionaliesiems investuotojams skirtus investicinius fondus ir du informuotiesiems investuotojams skirtus privataus kapitalo ir nekilnojamojo turto fondus.

Informuotieji investuotojai yra nauja investuotojų kategorija, atsiradusi Lietuvos Respublikos Seimui 2013 m. birželio mėn. priėmus Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

UAB ,,Polenera“ ir UAB ,,INTERNOTA“ įrašytos į viešąjį vartojimo kredito sąrašą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašė dvi naujas įmones, UAB ,,Polenera“ir UAB ,,INTERNOTA“. Teisę verstis vartojimo kreditų teikimo veikla asmuo turi tik tada, kai priežiūros institucija įrašo jį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

UAGDPB „Aviva Lietuva“ įpareigota ištaisyti trūkumus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko tyrimą dėl UAGDPB „Aviva Lietuva“ valdomo pensijų fondo „Europensija plius“ ir nenustatė teisės aktų pažeidimų. Bendrovė įpareigota pašalinti nustatytus veiklos trūkumus dėl pensijų fondų valdymo veiklos vidaus kontrolės procedūros ir vertybinių popierių sandorių apskaitos politikos.

Trūkumai turi būti ištaisyti ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 1 d.

Trigubai didinamas EDRAUDA, UADBB, įstatinis kapitalas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suderino draudimo brokerių bendrovės EDRAUDA, UADBB, įstatų pakeitimus dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 100 tūkst. iki 300 tūkst. litų.

Kapitalas bus didinamas išleidžiant 2 tūkst. paprastųjų vardinių 100 litų nominaliosios vertės akcijų. Naujos emisijos akcijas įsigyja bendrovės akcininkai.