Lietuvos bankas

[[#ex]]

Atsakingojo skolinimo nuostatai

2011 m. Lietuvos bankas patvirtino Atsakingojo skolinimo nuostatus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kurių tikslas - skatinti atsakingą kredito įstaigų skolinimo praktiką, rinkos drausmę ir veiklos skaidrumą, siekiant sumažinti kredito įstaigų sektoriaus sisteminę riziką, nesubalansuotus nekilnojamojo turto kainų pokyčius ir norint apsaugoti vartotojus nuo per didelės finansinių įsipareigojimų naštos.

Atsakingojo skolinimo nuostatai įpareigoja kredito įstaigas visokeriopai įvertinti kredito gavėjo gebėjimą grąžinti kreditą ilguoju laikotarpiu ir sumokėti visas su juo susijusias įmokas, apibrėžia didžiausią leistiną gaunamo kredito dydžio ir įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės santykį (angl. loan-to-value) bei didžiausią vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykį (angl. debt-service-to-income), nustato didžiausią galimą kredito grąžinimo trukmę ir kitus atsakingo skolinimo veiksnius.

Nuostatuose apibrėžti šie reikalavimai:

 • didžiausias leistinas gaunamo kredito dydžio ir įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės santykis (angl. loan-to-value, LTV) – 85 proc.;
 • didžiausias vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykis (angl. debt-service-to-income, DSTI) – 40 proc.;
 • didžiausia galima kredito grąžinimo trukmė – 30 metų;
 • kiti atsakingojo skolinimo veiksniai.

Susiję dokumentai:

Ankstesnė (galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.) Atsakingojo skolinimo nuostatų redakcija (149.3 KB download icon)

Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatai

LR su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas


Atsakingojo skolinimo nuostatai – DUK 

Atsakingojo skolinimo nuostatai (ASN) yra taisyklių bei pamatinių principų rinkinys, kuriame negali būti išsamiai apibrėžti visi praktikoje pasitaikantys pavyzdžiai ir numatytos privalomosios rinkos dalyvių elgesio normos susidūrus su įvairiomis situacijomis. Atsižvelgiant į tai, pabrėžtina, kad ASN reglamentuotos elgesio normos turi būti taikomos sistemiškai aiškinant Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą (SNTSKĮ), konkrečių taisyklių, pamatinių principų ir ASN įvardytą tikslų ryšį, dėmesį sutelkiant į rezultatą, kurio siekiama taikant ASN.

Sprendimą dėl kredito teikimo ar neteikimo konkrečiu atveju, įvertinęs kiekvieną situaciją, individualias aplinkybes ir vadovaudamasis savo vidaus tvarkomis ir taisyklėmis, priima kredito davėjas.

Informacija pateikta šiame skirsnyje yra Lietuvos banko atsakymais rinkos dalyviams pagrįsta pagalbinė medžiaga, kuria siekiama paaiškinti ASN nuostatas, palengvinti praktikoje pasitaikančių klausimų, susijusių su ASN taikymu, sprendimą ir padėti laikytis ASN reikalavimų. Pateikti klausimai ir atsakymai negali būti laikomi oficialiais Lietuvos banko išaiškinimais ir nesukuria jokių teisių ar pareigų. Norint gauti oficialų Lietuvos banko atsakymą, maloniai prašome kreiptis el. paštu [email protected].

Dažniausiai užduodami klausimai

Santrumpų žodynėlis:

ASN – Atsakingojo skolinimo nuostatai;

CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

DSTI – kredito gavėjo vidutinės mėnesio įmokos pagal visus skolinius įsipareigojimus ir kredito gavėjo mėnesio pajamų santykis;

LTV – kredito dydžio ir įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės santykis;

SNTSKĮ – Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas;

VKĮ – Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas.


Anticiklinis kapitalo rezervas

Lietuvos banko valdyba 2020 m. kovo 31 d. priėmė sprendimą nuo 2020 m. balandžio 1 d. nustatyti 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) normą. Planuojama, kad AKR norma nebus didinama bent 12 mėn., t. y. padidinta AKR norma (ji paprastai įsigalioja po 12 mėn. pereinamojo laikotarpio) būtų pradėta taikyti ne anksčiau kaip 2022 m. balandžio 1 d. Šis indikacinis laikotarpis priklausys ir nuo tolesnės ekonomikos bei finansų sistemos raidos.

Pagrindinis AKR priemonės tikslas – bankų sektoriui turėti pakankamą kapitalo rezervą galimiems nuostoliams padengti ciklinės sisteminės rizikos pasireiškimo atveju, ekonomikos nuosmukio metu arba esant ženklų, kad ekonomikos laukia iššūkiai. 2017 m. pabaigoje Lietuvos bankas priėmė sprendimą, kad ekonomikos pakilimo metu, kai nėra susiformavę finansinių disbalansų, tačiau kredito ir NT rinkų aktyvumas didelis, o bankai veikia pelningai, AKR būtų nuosekliai kaupiamas iki 1 proc. Nuo 2018 m. gruodžio 31 d. šalies bankams pradėta taikyti 0,5 proc. AKR norma, nuo 2019 m. birželio 30 d. iki šiol galiojo 1 proc. AKR norma. Nustatant teigiamą AKR normą, pažymėta, kad, pastebėjus finansinių disbalansų, AKR būtų didinamas toliau virš 1 proc., o susidūrus su ekonomikos šokais ar finansų ciklui perėjus į nuosmukio etapą, AKR norma galėtų būti sumažinta.

Vienas iš svarbių makroprudencinės politikos tarpinių tikslų yra riboti perteklinį kredito augimą, pernelyg didelį finansinį svertą ir siekti jų išvengti. AKR yra viena iš priemonių šiam tikslui pasiekti. AKR taikymą reglamentuoja Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 9 d. priimtos Kapitalo rezervų sudarymo taisyklės.

Sukaupiant pakankamą kapitalo rezervą galimiems bankų nuostoliams padengti krizės laikotarpiu, mažinamas kreditavimo cikliškumas ir stiprinamas finansų sistemos atsparumas. Be to, susidūrus su ekonomikos šokais ar finansų ciklui perėjus į nuosmukio etapą, šis kapitalo reikalavimas būtų atlaisvinamas, taip padidinant kredito įstaigų galimybes palaikyti skolinimo pasiūlą. Jeigu ekonomikos ir kredito augimas yra tvarus ir ekonomikoje nesiformuoja ciklinio pobūdžio disbalansų, siekiama turėti sukaupus bent 1 proc. dydžio AKR. Papildomas 1 proc. kapitalo reikalavimas, kurį būtų galima sumažinti ekonomikai susiduriant su netikėtais šokais, padėtų sumažinti kreditavimo, o kartu ir ekonomikos cikliškumą. AKR yra papildomas reikalavimas, kuris turi būti užtikrinamas bankų bendru 1 lygio nuosavu kapitalu (angl. Common Equity Tier 1, CET1).

AKR normą nustatome kas ketvirtį remdamiesi išsamia finansų ir nekilnojamojo turto sektorių būklės analize, kuriai naudojame įvairią kiekybinę ir kokybinę informaciją. Plačiau apie AKR normos nustatymą Lietuvoje rašoma Lietuvos banko teminiuose straipsniuose „Anticiklinio kapitalo rezervo taikymas Lietuvoje“ (835.1 KB download icon) ir „Išankstinio įspėjimo rodikliai anticiklinio kapitalo rezervui nustatyti Lietuvoje“ (straipsnis anglų kalba „Leading Indicators for the Countercyclical Capital Buffer in Lithuania (839.1 KB download icon)“).

Sprendimai dėl AKR normos nustatymo:

Skelbimo ciklas Nustatyta AKR norma Įsigaliojimo data Aktualus nutarimas Sprendimą pagrindžianti medžiaga
2021 m. III ketv. 0 % 2021 09 30 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (12.8 KB download icon)
2021 m. II ketv. 0 % 2021 06 30 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (285 KB download icon)
2021 m. I ketv. 0 % 2021 03 31 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (284.6 KB download icon)

2020 m. IV ketv.

0 % 2020 12 31 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (267.8 KB download icon)
2020 m. III ketv. 0 % 2020 09 30 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (201.9 KB download icon)
2020 m. II ketv. 0 % 2020 06 26 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (175.6 KB download icon)
2020 m. I ketv. 0 % 2020 04 01 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (159.8 KB download icon)
2019 m. IV ketv. 1,0 % 2019 12 31 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (149.3 KB download icon)
2019 m. III ketv. 1,0 % 2019 09 30 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (109.3 KB download icon)
2019 m. II ketv. 1,0 % 2019 06 30 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (107.1 KB download icon)
2019 m. I ketv. 1,0 % 2019 06 30 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (316 KB download icon)
2018 m. IV ketv. 1,0 % 2019 06 30 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (315 KB download icon)
2018 m. III ketv. 1,0 % 2019 06 30 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (312 KB download icon)
2018 m. II ketv. 1,0 % 2019 06 30 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (300 KB download icon)
2018 m. I ketv. 0,5 % 2018 12 31 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (299 KB download icon)
2017 m. IV ketv. 0,5 % 2018 12 31 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (297 KB download icon)
2017 m. III ketv. 0 % 2017 09 30 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (295 KB download icon)
2017 m. II ketv. 0 % 2017 06 30 Nutarimas Anticiklinis kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (295 KB download icon)
2017 m. I ketv. 0 % 2017 03 31 Nutarimas Anticiklinio kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (292.5 KB download icon)
2016 m. IV ketv. 0 % 2016 12 31 Nutarimas Anticiklinio kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (290 KB download icon)
2016 m. III ketv. 0 % 2016 09 30 Nutarimas Anticiklinio kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (290 KB download icon)
2016 m. II ketv.  0 % 2016 06 30 Nutarimas Anticiklinio kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (137.5 KB download icon)
2016 m. I ketv.  0 % 2016 03 31 Nutarimas Anticiklinio kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (130 KB download icon)
2015 m. IV ketv.  0 % 2015 12 31 Nutarimas Anticiklinio kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (129.5 KB download icon)
2015 m. III ketv.  0 % 2015 09 30  Nutarimas Anticiklinio kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (128.5 KB download icon)
2015 m. II ketv. 0 % 2015 06 30 Nutarimas Anticiklinio kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga / Duomenys (131.5 KB download icon)

Svarbių trečiųjų šalių nustatymas Lietuvoje

2015 m. gruodžio mėn. Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) išleido Rekomendaciją ESRV/2015/1, skirtą atskirų valstybių narių sprendimams dėl AKR pozicijoms su ne Europos Sąjungos (ES) šalimis (trečiosiomis šalimis) pripažinimo ir nustatymo standartizuoti. Rekomendacijoje numatyta, kad paskirtosios institucijos kiekvienais metais turi nustatyti trečiąsias šalis, kurių atžvilgiu jų bankų sektoriai gali patirti reikšmingą riziką, ir stebėti riziką, kylančią dėl galimai per spartaus kredito augimo šiose šalyse. Reikšmingų trečiųjų šalių nustatymo, jų AKR normų pripažinimo ir nustatymo procedūros bei pranešimai apie atitinkamus sprendimus Lietuvos banke nustatyti pagal šią rekomendaciją.

2019 ir 2020 m. reikšmingų trečiųjų šalių Lietuvos bankų sektoriui nenustatyta (2017 ir 2018 m. Lietuvos bankas reikšminga trečiąja šalimi įvardijo Rusijos Federaciją). 

Reikšmingos trečiosios šalys nustatomos pagal Sprendime ESRV/2015/3 apibrėžtus kriterijus, kuriuos ESRV taiko nustatydama ES bankų sektoriui reikšmingas trečiąsias šalis. Daugiau informacijos apie metodiką, taikytą reikšmingoms trečiosioms šalims nustatyti, pateikiama tekste Anticiklinio kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga.


Kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervas

Siekdamas padidinti sisteminės svarbos bankų atsparumą neigiamiems sukrėtimams, Lietuvos bankas identifikuoja sisteminės svarbos finansų įstaigas ir nustato papildomus šių įstaigų kapitalo rezervus. ES mastu papildomi kapitalo rezervai sisteminės svarbos finansų įstaigoms nustatyti ketvirtojoje Kapitalo reikalavimų direktyvoje. Papildomas sisteminės svarbos finansų įstaigų kapitalo rezervas nustatomas atsižvelgiant į šių įstaigų svarbą ir potencialią žalą, kurią patirtų šalies finansų sistema ir visa ekonomika žlugus konkrečiai įstaigai. Nustatytas papildomas kapitalo rezervas leidžia šioms įstaigoms padengti didesnius galimus nuostolius ir taip sumažina šių įstaigų bankroto tikimybę.

Nustatydamas finansų įstaigos sisteminę svarbą, Lietuvos bankas remiasi šiais kriterijais:

 1. dydžio;
 2. svarbos ES ar Lietuvos ekonomikai;
 3. tarpvalstybinės veiklos svarbos;
 4. įstaigos ar finansinės grupės ir finansų sistemos tarpusavio susietumo.

Finansų įstaigų sisteminės svarbos nustatymas detalizuotas 2014 m. gruodžio 16 d. Europos bankininkystės institucijos gairėse ir Lietuvos banko teminiame straipsnyje Kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo reikalavimo taikymas Lietuvoje (716.2 KB download icon). Kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo taikymą reglamentuoja Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 9 d. priimtos Kapitalo rezervų sudarymo taisyklės.

Pirmą kartą kitos sisteminės svarbos įstaigos Lietuvoje nustatytos 2015 m., o papildomą kapitalo rezervo reikalavimą jos privalėjo tenkinti nuo 2016 m. gruodžio 31 d.

Kitų sisteminės svarbos įstaigų sąrašą ir joms priskirto kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo dydžius peržiūrime ir skelbiame kiekvienų metų pabaigoje.

Sprendimų dėl kitų sisteminės svarbos įstaigų ir joms priskirto kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo normų nustatymo istorija:

Skelbimo ciklas Nustatytos sisteminės svarbos įstaigos ir joms priskirti papildomi kapitalo rezervai* Nuoroda
2020 m. IV ketv.
 • AB SEB bankas – 2 proc.
 • „Swedbank“, AB, – 2 proc.
 • AB Šiaulių bankas:

              –  0,5 proc. iki 2021-12-30 (imtinai);

–  1 proc. įsigalioja 2021-12-31.

Nutarimas

Suvestinė redakcija iki 2021-12-30

2020 m. II ketv. AB Šiaulių bankui 1 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos kapitalo rezervo įsigaliojimas atidėtas, įsigalioja 2021-12-31.

Nutarimas

2019 m. IV ketv.
 • AB SEB bankas – 2 proc.
 • „Swedbank“, AB, – 2 proc.
 • AB Šiaulių bankas:

              –  0,5 proc. iki 2020-12-30 (imtinai);

              –  1 proc. įsigalioja 2020-12-31.

Nutarimas
2018 m. IV ketv.
 • AB SEB bankas – 2 proc.
 • Luminor Bank, AB – 2 proc.
 • „Swedbank“, AB, – 2 proc.
 • AB Šiaulių bankas:

              –  0,5 proc. iki 2020-12-30 (imtinai);

              –  1 proc. įsigalioja 2020-12-31.

(2019 m. sausio 2 d. Lietuvoje veikiantis Luminor Bank, AB, buvo prijungtas prie Estijoje veiklą vykdančio Luminor Bank AS, todėl nuo šios datos Luminor Bank AS filialui Lietuvoje kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervas nebegalioja.)

Nutarimas
2017 m. IV ketv.
 • AB SEB bankas – 2 proc.
 • Luminor Bank, AB – 2 proc.
 • „Swedbank“, AB, – 2 proc.
 • AB Šiaulių bankas – 0,5 proc.
Nutarimas
2016 m. IV ketv.
 • AB SEB bankas – 2 proc.
 • „Swedbank“, AB, – 2 proc.
 • AB DNB bankas – 2 proc.
 • AB Šiaulių bankas – 0,5 proc.

Rezervų dydžiai įsigalioja 2016-12-31.

Nutarimas
2015 m. IV ketv. 
 • AB SEB bankas – 2 proc.
 • „Swedbank“, AB, – 2 proc.
 • AB DNB bankas – 2 proc.
 • AB Šiaulių bankas – 0,5 proc.

Rezervų dydžiai įsigalioja 2016-12-31.

Nutarimas

* Taikomi aukščiausiu šalies konsolidacijos lygiu, skaičiuojami nuo bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos


Kitų ES valstybių makroprudencinės politikos priemonių taikymas

Bendradarbiaujame su už ES finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą atsakinga ESRV, siekdami užtikrinti, kad ES valstybės pripažintų ir tarpusavyje taikytų makroprudencinės politikos, t. y. finansų sistemos rizikos ribojimo, priemones.

ESRV išleido rekomendaciją, kuria siekiama užtikrinti makroprudencinės politikos priemonių savanorišką pripažinimą ir abipusišką taikymą (angl. reciprocity) tarp ES valstybių narių. ESRV siekia formuoti praktiką, kad nacionalinės institucijos kiek įmanoma labiau automatiškai pripažintų kitų valstybių narių taikomas makroprudencinės politikos priemones. Taip siekiama suderinti skirtingų ES valstybių narių reguliacinę aplinką, mažinti reguliacinį arbitražą ir užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas Bendrojoje rinkoje.

2017 m. birželio 28 d. Lietuvos bankas patvirtino kitų valstybių narių makroprudencinės politikos priemonių abipusio pripažinimo sąrangą. Galima išskirti du pagrindinius šios sąrangos elementus:

 • Lietuvos bankas, nepriimdamas jokių papildomų teisės aktų, automatiškai pripažįsta ir abipusiškai taiko kitų valstybių narių taikomas makroprudencinės politikos priemones;
 • Lietuvos bankas pripažintą priemonę abipusiškai taiko tos apimties ir tiems subjektams, kaip rekomenduoja ESRV, t. y. netaikydamas išimčių.

Lietuvos bankas visais atvejais turi teisę nuspręsti netaikyti rekomenduojamos pripažinti priemonės arba taikyti išimtis. Be to, abipusiai pripažintos priemonės pradedamos taikyti po trijų mėnesių nuo ESRV rekomendacijos paskelbimo ES Oficialiajame leidinyje dienos. 

Galiojančios priemonės:

Data Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimas
2018 m. gruodžio 21 d. Rekomendacija ESRV/2018/5 dėl Belgijos makroprudencinės politikos priemonės pripažinimo ir abipusiško taikymo

Lietuvos bankas šią rekomendaciją įgyvendino ir, veikiant 2017 m. birželio 28 d. patvirtintai kitų valstybių narių makroprudencinės politikos priemonių abipusio pripažinimo sąrangai, įpareigojo Lietuvoje veikiančius bankus, taikančius vidaus reitingais pagrįstą metodą, nuo 2018 m. gruodžio 21 d. taikyti:

a) 5 proc. p. padidintą rizikos koeficientą, taikomą mažmeninėms pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, kuris gaunamas po to, kai pagal b punktą apskaičiuojama antra papildomo rizikos koeficiento sudedamoji dalis;

b) 33 proc. padidintą pagal pozicijas įvertintą vidutinį rizikos koeficientą, taikomą mažmeninių pozicijų, užtikrintų gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, portfeliui. Pagal pozicijas įvertintas vidutinis rizikos koeficientas yra atskiroms paskoloms taikomų rizikos koeficientų vidurkis, apskaičiuotas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 154 straipsnį, įvertintas pagal atitinkamą pozicijos vertę.

2019 m. gegužės 1 d. Rekomendacija ESRV/2018/8 dėl Prancūzijos makroprudencinės politikos priemonės pripažinimo ir abipusiško taikymo Lietuvos bankas šią rekomendaciją įgyvendino veikiant 2017 m. birželio 28 d. patvirtintai kitų valstybių narių makroprudencinės politikos priemonių abipusio pripažinimo sąrangai. Lietuvoje ši priemonė automatiškai pradės galioti 2019 m. gegužės 1 d., tačiau bus netaikoma, nes reziduojančių kitų sisteminės svarbos įstaigų (O-SII) pozicijos neviršija nustatytos reikšmingumo ribos. Ši priemonė reiškia, kad šalims rekomenduojama taikyti griežtesnį didelių pozicijų reikalavimą skolinant didelėms įsiskolinusioms ne finansų korporacijoms, registruotoms Prancūzijoje, lygų 5 proc. reikalavimus atitinkančio kapitalo (standartinis reikalavimas yra, kad pozicija vienam klientui ar susijusių klientų grupei negali viršyti 25 proc. įstaigos reikalavimus atitinkančio kapitalo). Kadangi valstybėms narėms rekomenduojama taikyti 300 mln. Eur reikšmingumo ribą (angl. materiality threshold) esant vienam ar keletui skolininkų – Prancūzijos įmonei (-ėms), ši priemonė Lietuvoje reziduojančių O-SII bankų turės būti taikoma tik pozicijoms viršijus šią ribą. Lietuvos bankas reguliariai stebės pokyčius ir informuos rinkos dalyvius, jei atsirastų poreikis šią priemonę taikyti Lietuvoje.
2019 m. birželio 20 d. Rekomendacija ESRV/2019/1 dėl Švedijos makroprudencinės politikos priemonės pripažinimo ir abipusiško taikymo Lietuvos bankas šią rekomendaciją įgyvendino ir, veikiant 2017 m. birželio 28 d. patvirtintai kitų valstybių narių makroprudencinės politikos priemonių abipusio pripažinimo sąrangai, įpareigojo Lietuvoje veikiančius bankus, taikančius vidaus reitingais pagrįstą metodą, nuo 2019 m. birželio 20 d. taikyti 25 proc. apatinę ribą vidutiniam paskiros kredito įstaigos rizikos svoriui, taikomam būsto paskoloms Švedijos rezidentams nepriklausomai nuo šio būsto buvimo vietos.

Nebegaliojančios priemonės:

Data Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimas
2016 m. birželio 24 d.                  

Rekomendacija ESRV/2016/4 dėl 1 procento Estijos sisteminės rizikos rezervo normos pripažinimo ir abipusiško taikymo

Nebegalioja nuo 2020 m. gegužės 1 d. 

Lietuvos bankas šią rekomendaciją įgyvendino ir Lietuvos banko valdybos nutarimu įpareigojo Lietuvoje veikiančius bankus nuo 2017 m. liepos 3 d. visų Estijoje turimų pozicijų atžvilgiu taikyti 1 proc. sisteminės rizikos rezervo normą.

Estijos 1 proc. sisteminės rizikos rezervo normos pripažinimas ir abipusiškas taikymas ES šalyse

2018 m. gegužės 2 d.

Rekomendacija ESRV/2018/1 dėl Suomijos 15 procentų vidutinio rizikos koeficiento apatinės ribos pripažinimo ir abipusiško taikymo

Nebegalioja nuo 2021 m. sausio 1 d. 

Lietuvos bankas šią rekomendaciją įgyvendino ir, veikiant 2017 m. birželio 28 d. patvirtintai kitų valstybių narių makroprudencinės politikos priemonių abipusio pripažinimo sąrangai, įpareigojo Lietuvoje veikiančius bankus, taikančius vidaus reitingais pagrįstą metodą reguliuojamojo kapitalo poreikiui apskaičiuoti, nuo 2018 m. gegužės 3 d. visų Suomijoje turimų gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekinių paskolų (užtikrintų būsto vienetų hipoteka Suomijoje) pozicijų atžvilgiu taikyti 15 proc. vidutinio rizikos koeficiento apatinę ribą.

Suomijos 15 proc. vidutinio rizikos koeficiento apatinės ribos pripažinimas ir abipusiškas taikymas ES šalyse.

 


Indėlių draudimas 

Indėlių draudimo tikslas - užtikrinti indėlių apsaugą finansų įstaigų nemokumo atveju ir taip prisidėti prie finansų rinkos stabilumo palaikymo ir visuomenės pasitikėjimo finansų įstaigomis didinimo. Lietuvoje indėliai draudžiami iki 100 000 Eur sumos, kai indėliai laikomi banke, banko filiale arba kredito unijoje. Draudimo suma apskaičiuojama sumuojant visų indėlininko indėlių sąskaitų likučius visuose to banko skyriuose ir filialuose. Valiutinių sąskaitų likučiai perskaičiuojami į eurus. Vieno asmens indėliams, laikomiems skirtinguose bankuose ar kredito unijose, suteikiamos atskiros garantijos, t. y. iki 100 000 Eur kiekviename banke ar kredito unijoje.

Siekiant suderinti pagrindinius indėlių draudimo principus ES, 2014 m. priimta Direktyva dėl indėlių garantijų sistemų (902.6 KB download icon). Direktyva siekta suvienodinti indėlių draudimo apsaugą ES šalyse ir užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas indėlius priimančioms įstaigoms skirtingose šalyse.

Direktyvos nuostatos 2015 m. gruodžio 3 d. perkeltos į Lietuvos teisės aktus papildant Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pakeitimo įstatymą. Remiantis įstatymo nuostatomis, kasmet iki kiekvienų metų birželio mėn. vieniems metams – laikotarpiui nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. – Lietuvos bankas įvertina į Indėlių draudimo fondą įmokas mokančių įstaigų veiklos rizikingumą. Finansų įstaigos vertinamos pagal riziką siekiant užtikrinti, kad įstaigos, kurių bankroto rizika yra didesnė, sumokėtų didesnes įmokas į Indėlių draudimo fondą nei mažiau rizikingos finansų įstaigos. Indėlių draudimo fondo administravimo ir metinių įmokų skaičiavimo funkcijas atlieka VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Šiais įstatymo pakeitimais įgyvendinami keli indėlių draudimo sistemos principai:

 • nustatytas minimalus 0,8 proc. apdraustųjų indėlių sumos tikslinis indėlių draudimo sistemos lygis, jį Indėlių draudimo fondas turi pasiekti iki 2024 m. liepos 3 d.;
 • nustatant įmokas, indėlių draudimo sistemos dalyviai privalo būti vertinami pagal jų veiklos rizikingumą;
 • indėlių draudimo įmokos mokamos nuo apdraustųjų indėlių iki 100 000 Eur sumos.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-25