Lietuvos bankas
5032_306ebf49844b0cbdf552c552bd44cb0e.png
2019-05-16

Metų ataskaita (2018 m.)

5032_306ebf49844b0cbdf552c552bd44cb0e.png
5

Metų ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant kredito įstaigų priežiūrą ir kitas įstatymuose numatytas funkcijas bei apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.