Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Ketvirtinis biuletenis

Biuletenyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų ir finansų, išorės sektoriaus statistiniai duomenys.

Skelbta kas ketvirtį.

1993–1996 m. sausio mėn. skelbta pavadinimu „Lietuvos banko biuletenis“.

Nuo 2006 m. vasario mėn. leidinys nerengiamas. Išsamūs statistiniai duomenys skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.

2006-01-30

Ketvirtinis biuletenis (2005 m. IV ketv.)

2005-10-30

Ketvirtinis biuletenis (2005 m. III ketv.)

2005-07-30

Ketvirtinis biuletenis (2005 m. II ketv.)

2005-04-30

Ketvirtinis biuletenis (2005 m. I ketv.)