Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Bankų veiklos apžvalga

banku veiklos.jpg

Apžvalgoje analizuojami pagrindinių bankų ataskaitinio laikotarpio svarbiausi finansiniai rodikliai ir tendencijos, apžvelgiamos aktualios teisėkūros naujienos ir vartotojų ginčų nagrinėjimas. Pateikiama informacija apie bankų sektoriaus turtą, įsipareigojimus, pelningumą ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą.

Skelbiama kas ketvirtį.

2024-04-18
2023-12-21

Bankų veiklos apžvalga (2023 m. III ketv.)

2023-10-12

Bankų veiklos apžvalga (2023 m. II ketv.)

2023-06-23

Bankų veiklos apžvalga (2023 m. I ketv.)