Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Išorės sektoriaus statistika

Leidinyje kas ketvirtį skelbiami šalies mokėjimų balansai, oficialiųjų atsargų informacija, tarptautinių investicijų balansų bei bendrosios šalies skolos užsieniui duomenys, o kartą per metus papildomai pateikiami išsamūs užsienio prekybos, paslaugų, tiesioginių ir portfelinių investicijų ir kiti išorės statistikos duomenys.

Leidinys rengtas vietoj anksčiau leistų dviejų leidinių: 2002–2008 m. – „Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas (ketvirtinis)“ ir 2005–2007 m. – „Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas (metraštis)“.

Nuo 2013 m. vasario mėn. leidinys nerengiamas. Išsamūs išorės sektoriaus statistikos duomenys skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.

2013-01-30

Išorės sektoriaus statistika (2012 m. IV ketv.)

2012-10-30

Išorės sektoriaus statistika (2012 m. III ketv.)

2012-07-30

Išorės sektoriaus statistika (2012 m. II ketv.)

2012-04-30

Išorės sektoriaus statistika (2012 m. I ketv.)