Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Bankininkystė

Leidiniuose pateikiama informacija apie bankininkystės raidą Lietuvoje nuo seniausių laikų, nagrinėjama lietuviškos bankininkystės istorijai labiausiai nusipelniusių asmenybių veikla.

2011-01-02

Bankininkystė Lietuvoje 1795–1915

2003-01-02

Bankai Lietuvoje. XIX a. pabaiga–XX a. I pusė. Projektuose Fotografijose Atvirukuose

2001-01-02

Vertybiniai popieriai Lietuvoje. Akcijos ir lakštai. 1872–1940

2000-01-03

Lietuvos bankininkystės istorija 1918–1941

1998-01-02

Lietuvos bankininkai. Gyvenimų ir darbų pėdsakai 1918–1940