Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų rinkos apžvalga

PF.jpg

Apžvalgoje pateikiama bendra visų Lietuvoje veikiančių tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondų, pensijų turto išsaugojimo pensijų fondų ir papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų veiklos analizė.

Skelbiama du kartus per metus.

2012 m. liepos mėn.–2019 m. kovo mėn. skelbta pavadinimu „Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga“, 2012 m. birželio mėn. skelbtos dvi atskiros apžvalgos – „II pakopos pensijų fondų veiklos apžvalga“ ir „III pakopos pensijų fondų veiklos apžvalga“.

2024-03-15

Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų rinkos apžvalga (2023 m.)

2023-08-03

Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų rinkos apžvalga (2023 m. I pusm.)

2023-03-08

Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų rinkos apžvalga (2022 m.)

2022-08-30

Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų rinkos apžvalga (2022 m. I pusm.)