Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000327

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

www.magnus.lt

Įmonės kodas :
302671848

Kategorija:
Kredito unija

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Konstitucijos pr. 15, LT-09319, Vilnius

Adresas:
Konstitucijos pr. 15, LT-09319 , Vilnius

Mob. nr. +370 655 55440

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2014-04-22 Kredito unijų įstatymo 9 straipsnio 8 ir 12 dalys, 51 straipsnis, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 6.1, 6.2, 6.4, 8.2 ir 8.6 papunkčiai.

Vadovo nušalinimas