Lietuvos bankas
2012-06-13

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti kredito unijai ,,Panevėžio regiono taupomoji kasa“ licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas licencines finansines paslaugas (indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių; vykdyti klientų mokėjimo nurodymus, kredito ir debeto pervedimus).

Prašydama Lietuvos banko išduoti licenciją, kredito unija nurodė, kad veiklą numatoma orientuoti į vidutines pajamas gaunančius narius fizinius asmenis ir smulkųjį verslą, daugiau dėmesio skiriant žemės ūkio veikla užsiimančioms bendrovėms.