Lietuvos bankas
2022-01-31
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas priėmė sprendimus dėl Revolut įmonių, pritarė investicinio fondo Car Wash Fund taisyklėms, leido reorganizuoti Trakų kredito uniją, papildė viešuosius sąrašus.

Priėmė sprendimus dėl Revolut įmonių
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į Revolut Holdings Europe UAB ir Revolut Group Holdings Ltd prašymus ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, neprieštaravo, kad Revolut Holdings Europe UAB tiesiogiai, o Revolut Group Holdings Ltd – netiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigos Revolut Payments UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalis, viršijančias 50 proc. 

Lietuvos bankas taip pat neprieštaravo, kad Revolut Group Holdings Ltd netiesiogiai įsigytų finansų maklerio įmonės Revolut Securities UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 50 proc.

Be to, atsižvelgdamas į Revolut Insurance Europe UAB prašymą, Lietuvos bankas įrašė šią įmonę į draudimo brokerių įmonių sąrašą.

Pritarė investicinio fondo Car Wash Fund taisyklėms 
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „Atelier Investment Management“ prašymą, Lietuvos bankas pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo Car Wash Fund taisyklėms. 

Leido reorganizuoti Trakų kredito uniją
Atsižvelgdamas į Trakų ir „Magnus“ kredito unijų prašymus, Lietuvos bankas leido reorganizuoti Trakų kredito uniją, prijungiant ją prie kredito unijos „Magnus“. Abi šios kredito unijos priklauso Lietuvos centrinei kredito unijai.

Atliko UAB „Topo grupė“ veiklos tyrimą
Lietuvos bankas atliko UAB „Topo grupė“ veiklos tyrimą. Jo metu nustatyta, kad iki 2021 m. gegužės 1 d. bendrovė, sudarydama nuomos sutartis, iš esmės teikė vartojimo kredito (išperkamosios nuomos) paslaugas, neturėdama tam teisės ir taip pažeidė Vartojimo kredito įstatymo reikalavimus. Vartojimo kredito teikimo paslaugą turi teisę teikti tik asmenys, įrašyti į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, o bendrovės minėtame sąraše nėra. Atsižvelgus į tai, kad UAB „Topo grupė“ nuo 2021 m. gegužės 1 d. nebeteikia ilgalaikės daiktų nuomos paslaugos (išperkamoji nuoma teikiama, pasitelkus vartojimo kredito davėjus, kurie turi teisę teikti vartojimo kreditus), o anksčiau pasirašytos sutartys nesukėlė grėsmės nuomotojų esminiams interesams  ir į kitas aplinkybes, nuspręsta UAB „Topo grupė“ poveikio priemonių netaikyti.

Papildyti viešieji sąrašai 
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į bendrovių prašymus, įrašė:

  • Lietuvos centrinę kredito uniją į Viešąjį priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašą,
  • UAB „Camitex“ į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą,
  • UAB Crowdpear į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą.

Vadovausis ESMA gairėmis
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) gairėmis dėl veiklos funkcijų perdavimo debesijos paslaugų teikėjams (ESMA50-164-4285). Jomis siekiama padėti įmonėms ir priežiūros institucijoms nustatyti, valdyti ir stebėti riziką ir problemas, kylančias iš debesijos paslaugų perdavimo sutarčių, – nuo sprendimo perduoti paslaugas priėmimo, debesijos paslaugų teikėjo pasirinkimo, perduotos veiklos stebėsenos iki pasitraukimo strategijų pateikimo. Gairės padės užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų reikalavimų, keliamų įmonėms, kurios paslaugas perduoda debesijos paslaugų teikėjams, taikymą. 

Jose nustatytų reikalavimų turėtų laikytis Lietuvoje įsteigti suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai ir suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų depozitoriumai, alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai ir alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų depozitoriumai, Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, prekybos vietos ir pagrindinės sandorių šalys.

Šie finansų rinkos dalyviai turėtų užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. visos galiojančios veiklos funkcijų perdavimo debesijos paslaugų teikėjams sutartys, sudarytos iki šio sprendimo įsigaliojimo, atitiktų gairėse nustatytus reikalavimus. Be to, likus ne mažiau kaip 1 mėn. iki svarbių veiklos funkcijų perdavimo debesijos paslaugų teikėjams sutarties sudarymo dienos, jie turėtų raštu pranešti Lietuvos bankui apie ketinimą sudaryti sutartį.