Bank of Lithuania

Authorization code: LB000327

Company code: 302671848

List of licenses:
Credit union licence

Chief Executive Officer: Neringa Sakalauskienė

Category: Credit unions

Country: Lithuania

Address:
Konstitucijos pr. 15, LT-09319 , Vilnius

Correspondence address:
Konstitucijos pr. 15, LT-09319, Vilnius

Mob. Ph. +370 655 55440

Email address: [email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2014-04-22 Kredito unijų įstatymo 9 straipsnio 8 ir 12 dalys, 51 straipsnis, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 6.1, 6.2, 6.4, 8.2 ir 8.6 papunkčiai.

Vadovo nušalinimas