Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000327

List of licenses:
Credit union licence

www.magnus.lt

Company code:
302671848

LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code

Category:
Credit unions

Country:
Lithuania

Correspondence address:
Konstitucijos pr. 15, LT-09319, Vilnius

Address:
Konstitucijos pr. 15, LT-09319 , Vilnius

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2014-04-22 Kredito unijų įstatymo 9 straipsnio 8 ir 12 dalys, 51 straipsnis, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 6.1, 6.2, 6.4, 8.2 ir 8.6 papunkčiai.