Lietuvos bankas
2014-04-22
11

Dėl teisės aktų pažeidimų nuo pareigų nušalintas kredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ valdybos pirmininkas; finansų rinkos dalyviai turės informuoti klientus apie euro įvedimo pasekmes tarpusavio sutartiniams santykiams; suderinti Draudūnos, UADBB, įstatų pakeitimai; leista įsigyti UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ akcijų paketą

Dėl teisės aktų pažeidimų nuo pareigų nušalintas kredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ valdybos pirmininkas

Kredito unijoje „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ nustačiusi Buhalterinės apskaitos ir Kredito unijų įstatymų pažeidimų tvarkant grynuosius pinigus ir jų apskaitą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba priėmė griežtus sprendimus. Nutarta šios unijos administracijos vadovą ir valdybos pirmininką Valdą Savicką nušalinti nuo administracijos vadovo ir valdybos nario (valdybos pirmininko) pareigų ir (arba) nutraukti su juo sudarytą darbo sutartį.

Kaip rodo inspektavimo rezultatai, kredito unijos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas neužtikrino, kad unijos veikla atitiktų saugios ir patikimos kredito unijų veiklos reikalavimus, kartu neužtikrino ir nuolatinio, veiksmingo vidaus kontrolės funkcionavimo.

Kredito unijai nurodyta organizuoti savo veiklą taip, kad šio sprendimo įsigaliojimo dienos pabaigoje ir kiekvienos toliau einančios darbo dienos pabaigoje grynųjų pinigų likutis kredito unijos kasoje neviršytų 50 tūkst. Lt.

Be to, ši kredito unija turės teikti Lietuvos banko Priežiūros tarnybai papildomą informaciją apie savo veiklą.

Dar „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ įpareigota iki 2014 m. gegužės 15 d. įvertinti, ar Lina Savickienė tinkama eiti kredito unijos vyriausiosios buhalterės pareigas. Toks nurodymas duotas nustačius buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimų.

Kredito unija „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ įpareigota iki 2014 m. gegužės 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus, veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Lietuvos banko Priežiūros tarnybą.

Finansų rinkos dalyviai turės informuoti klientus apie euro įvedimo pasekmes tarpusavio sutartiniams santykiams

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Gaires dėl klientų informavimo apie euro įvedimo pasekmes sutartiniams santykiams.

Gairių tikslas – paaiškinti svarbiausius klientų (vartotojų) informavimo principus ir atkreipti Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių dėmesį, kad jie tinkamai informuotų vartotojus apie praktinius euro įvedimo aspektus ir su tuo susijusius pokyčius vykdant tarpusavio įsipareigojimus pagal draudimo, finansinių paslaugų ir (arba) papildomų investicinių paslaugų sutartis. Gairėse numatoma, kad finansinių paslaugų klientai apie euro įvedimo pasekmes tarpusavio sutartiniams santykiams turėtų būti informuojami viešai, o dėl kai kurių finansinių paslaugų (gyvybės draudimo, investicinių paslaugų ir pan.) – ir asmeniškai, pateikiant apibendrinto turinio informaciją periodinėje, remiantis teisės aktais teikiamoje ataskaitoje arba atskirame informaciniame pranešime.

Gairės (1.7 MB download icon) įsigalios Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo įsigaliojimo dieną, t. y. tą dieną, kai Europos Sąjungos Taryba priims sprendimą dėl euro įvedimo Lietuvoje.

Suderinti Draudūnos, UADBB, įstatų pakeitimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad Draudūnos, UADBB, įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 60 000 iki 67 000 Lt yra suderinti.

Draudimo įstatyme nustatyta, kad dėl įstatinio kapitalo padidinimo ar sumažinimo keičiami draudimo brokerių įmonės įstatai priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo būti suderinti su priežiūros institucija iki draudimo brokerių įmonei pateikiant informaciją apie pakeitimus Juridinių asmenų registrui.

Leista įsigyti UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ akcijų paketą

Lietuvos banko Priežiūros nusprendė neprieštarauti, kad vienas fizinis asmuo įsigytų valdymo įmonės UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo tiek, kad turima valdymo įmonės balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalis būtų didesnė nei 50 procentų.