Lietuvos bankas
2022-01-26
11

Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriaus tyrėjo Valentin Jouvanceau darbo straipsnyje „The Effect of the Euro Changeover on Prices: Evidence from Lithuania“ empiriškai vertina euro įvedimo Lietuvoje poveikį kainoms. Randama, kad agreguotu lygiu euras neturėjo esminio poveikio kainoms Lietuvoje 2015–2019 m. Tačiau, kai žvelgiama į žemesnio lygio prekių ar paslaugų kategorijas, randama ir infliacinių euro efektų. Vis dėlto žymesnis euro poveikis kainoms (infliacijai) pastebėtas tose kategorijose, kurių svoris bendrame prekių ir paslaugų krepšelyje yra nedidelis, dėl ko bendras kainų lygis keitėsi nežymiai.

Visą straipsnį galima rasti čia.