Lietuvos bankas
2018-05-22
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido įregistruoti AB Šiaulių banko įstatų pakeitimą, patvirtino „INVL Baltic Real Estate“ akcijų prospekto priedą, už Vartojimo kredito įstatymo pažeidimus įspėjo UAB „SB lizingas“, leido įsigyti dalį „Via Payments“, UAB, akcijų ir balsavimo teisių ir trims kredito unijoms leido sumažinti pajinį kapitalą. 

Leido įregistruoti Šiaulių banko įstatų pakeitimą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido akcinei bendrovei Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą (susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu iki 157,6 mln. Eur), patvirtintą šių metų kovo 29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime.

Patvirtintas „INVL Baltic Real Estate“akcijų prospekto priedas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (akcininkas –AB „Invalda INVL“) prašymą, patvirtino jos akcijų prospekto priedą.

Patį prospektą Priežiūros tarnyba patvirtino balandžio pabaigoje.

Įspėta UAB „SB lizingas“
Lietuvos bankas atliko tyrimą ir nustatė, kad UAB „SB lizingas“ dešimties vartojimo kredito sutarčių, sudarytų 2017 m. kovo–liepos mėn., atveju netinkamai vykdė pareigą iš vartojimo kredito gavėjų surinkti jų kreditingumo vertinimui reikalingą informaciją, taip pat vienu atveju netinkamai vertino asmens ir jo sutuoktinio galimybes grąžinti kreditą, todėl pažeidė Vartojimo kredito įstatymą. Atsižvelgęs į pažeidimo pobūdį, mastą ir kitas aplinkybes, Lietuvos bankas bendrovei skyrė įspėjimą.

Leido įsigyti dalį „Via Payments“, UAB, akcijų ir balsavimo teisių
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į fizinio asmens prašymą ir išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, neprieštaravo, kad jis įsigytų 49 proc. elektroninių pinigų įstaigos „Via Payments“, UAB, akcijų ir balsavimo teisių dalį.

Leista sumažinti pajinį kapitalą
Prašydamos sumažinti pajinį kapitalą, į Lietuvos banką kreipėsi kredito unija „Panevėžio regiono taupomoji kasa“, Kauno arkivyskupijos ir Klaipėdos kredito unijos. Savo prašymus jos pagrindė poreikiu atsiskaityti su savo nariais, 2017 m. išstojusiais iš šių kredito unijų. 

Lietuvos bankas, įvertinęs, kad pajinio kapitalo sumažinimas nesukels grėsmės kredito unijų veiklos stabilumui ir patikimumui, leido joms sumažinti pajinį kapitalą tokiomis sumomis: kredito unijai „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ – 2 105,05, Kauno arkivyskupijos kredito unijai – 232,72 ir Klaipėdos kredito unijai – 552,46 Eur.