Lietuvos bankas
2024-04-05
11

UAB „Secure Nordic Payments“ skirtos poveikio priemonės
Lietuvos bankas atliko elektroninių pinigų įstaigos UAB „Secure Nordic Payments“ (anksčiau – UAB „MisterTango“) patikrinimą. Jo metu nustatyta pažeidimų: įstaiga neužtikrino patikimos ir efektyvios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės, nesilaikė reikalavimų nustatydama klientų ir naudos gavėjų tapatybę, neužtikrino klientų dalykinių santykių ir sandorių (operacijų) stebėsenos, nesilaikė nuosavo kapitalo reikalavimų, neatskyrė ir neapsaugojo klientų lėšų, teikė Lietuvos bankui neteisingą informaciją, laiku nepateikė priežiūrai skirtų ataskaitų. 
 
Už tai Lietuvos bankas skyrė 210 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo UAB „Secure Nordic Payments“ visus nustatytus teisės aktų pažeidimus ir trūkumus pašalinti iki 2024 m. birželio 1 d. Be to, įstaigai laikinai uždrausta užmegzti naujus dalykinius santykius su didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos klientais ir juridiniais asmenimis, kurių vykdoma veikla susijusi su finansinėmis paslaugomis, lošimais ir kriptoturtu. Įstaigai taip pat nurodyta neužmegzti dalykinių santykių su ja susijusiais asmenimis – naujais ir esamais klientais, tiesiogiai ir netiesiogiai valdančiais įstaigos kvalifikuotąją kapitalo dalį, ir šių asmenų kontroliuojamomis įmonėmis.    

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia

Leista įsigyti dalį UAB „DeRISK Business Solutions“
Įvertinęs Estijoje registruotų įmonių prašymus, Lietuvos bankas neprieštaravo, kad Tera Ventures II Usaldusfond UÜ tiesiogiai, o Tera Ventures GP II OÜ ir TERAVCapital OÜ – netiesiogiai įsigytų finansų maklerio įmonės UAB „DeRISK Business Solutions“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 10 proc., bet nesiekiančią 20 proc. 

Pritarta Jungtinės centrinės kredito unijos teiktai kandidatūrai
Atsižvelgęs į Jungtinės centrinės kredito unijos prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Mindaugui Ubartui eiti šios centrinės kredito unijos valdybos nario pareigas. 

Pritarta KŪB „PARTNERSHIP I“ steigimo dokumentams
Atsižvelgęs į UAB „Eika Asset Management“ prašymą ir pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė informuotiesiems investuotojams skirtos uždarojo investicinės bendrovės KŪB „PARTNERSHIP I“ steigimo dokumentams.

AB Šiaulių bankui leista netaikyti nenumatytų atvejų mechanizmo
Į Lietuvos banką kreipėsi AB Šiaulių bankas, prašydama, kad jai nebūtų taikomas nenumatytų atvejų mechanizmas (su atvirąja bankininkyste susijęs reikalavimas).

Pagal teisės aktus, mokėjimo paslaugų teikėjai per atvirojo ryšio sąsają privalo suteikti saugią ir patikimą prieigą kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams, kad jie klientams galėtų teikti mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informacijos ir kitas paslaugas.

Nenumatytų atvejų mechanizmas yra atsarginė sąsaja, skirta naudoti tuo atveju, kai neveikia pagrindinė sąsaja. Finansų rinkos priežiūros institucija turi teisę atleisti mokėjimo paslaugų teikėjus nuo šios pareigos, jeigu jų atvirojo ryšio sąsajos atitinka visas teisės aktuose nurodytas sąlygas. 

Lietuvos bankas išsamiai išnagrinėjo pateiktą informaciją ir nustatė, kad AB Šiaulių bankas yra parengusi atvirojo ryšio sąsajas, skirtas mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informacijos ir lėšų pakankamumo patvirtinimo paslaugoms, ir jų atvirojo ryšio sąsajos atitinka visas teisės aktuose nurodytas sąlygas. Atsižvelgęs į tai, centrinis bankas leido netaikyti AB Šiaulių bankui nenumatytų atvejų mechanizmo.